Amsterdam UMC

Introductie door het Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is een toonaangevend academisch medisch centrum dat kwalitatieve complexe patiëntenzorg combineert met vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor de volgende generatie zorgmedewerkers. Wij geloven dat gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs bij elkaar horen, elkaar vormen en elkaar voeden.

Kwaliteitscijfers

Amsterdam UMC

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier, en wordt er in het ziekenhuis gecontroleerd op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

Toelichting van het ziekenhuis:

70+ patiënten die via de SEH worden opgenomen worden binnen 8 uur gescreend op delier volgens de VMS criteria. Dit is onderdeel van het standaard opnamebeleid op beide locaties. Ruim 70% van deze populatie (2812/3922) is gescreend.

Op de SEH zal daarnaast het komende jaar een screening op delier middels de VMS vragen in het EPD ingebouwd worden en op indicatie deel uit gaan maken van de triage.

De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan onderwijs op de SEH en daarbij het creëren van awareness voor problematiek rond ouderen waarbij ook veel aandacht voor het herkennen en voorkomen van een delier.

Op locatie AMC is overleg met een dienstdoende geriater/ internist ouderengeneeskunde 24/7 mogelijk. Op beide locaties is het mogelijk binnen kantooruren een internist ouderengeneeskunde/ geriater aan te vragen op de SEH.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Amsterdam UMC, locatie VUmc
    De Boelelaan 1117
    1081HV Amsterdam
  • Amsterdam UMC, locatie AMC
    Meibergdreef 9
    1105 AZ Amsterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen