HagaZiekenhuis

Introductie door HagaZiekenhuis

Zorgzaamheid, innovatie en samenwerking
Het HagaZiekenhuis staat voor zorgzaamheid, innovatie en samenwerking. Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren.

Sinds 2013 vormen we samen met Reinier de Graaf in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer de Reinier Haga Groep. Ook hierin zoeken wij voortdurend de samenwerking op.

Kwaliteitscijfers

HagaZiekenhuis

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier, en wordt er in het ziekenhuis gecontroleerd op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

72,73% HagaZiekenhuis
60,76% Landelijk gemiddelde
In HagaZiekenhuis is in 2020 72,73% van de ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) gescreend op een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, of zijn observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Toelichting van het ziekenhuis:

De spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis vindt het herkennen van een delier zeker van belang, maar vindt het nog belangrijker om de kwetsbare ouderen op de SEH te herkennen. Zodat je naast een inschatting van het risico op een delier ook een risico inschatting van functionele en cognitieve achteruitgang kan maken. De APOP is hier een geschikt en gevalideerd screeningsinstrument voor. Het afgelopen jaar zijn we op de SEH druk bezig geweest om de APOP te implementeren en de daarbij behorende randvoorwaarden in orde te maken. Echter de technische realisatie hiervan en het noodzakelijk stellen van andere prioriteiten door de COVID-19 pandemie heeft de implementatie vertraagd. Om die reden leveren wij over verslagjaar 2020 de data van de risicoscreening op delirium aan die na opname van een SEH-patiënt op de verpleegafdeling wordt gedaan, met de intentie om de implementatie van de APOP-screening inclusief vervolgacties in 2021 spoedig af te ronden.

Bron: Transparantiekalender 2020

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Den Haag
    Els Borst-Eilersplein 275
    2545CH Den Haag
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen