VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray, en de poliklinieken in Reuver en Peel en Maas.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in het ziekenhuis in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het in 2012 geopende dottercentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

VieCuri Medisch Centrum

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op delier en op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

91,6% VieCuri Medisch Centrum
88,2% Landelijk gemiddelde
In VieCuri Medisch Centrum zijn in 2019 bij 91,6% van de ouderen met een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Toelichting van het ziekenhuis:

In VieCuri is het beleid dat voor alle klinische patiënten van 70 jaar of ouderen het risico op delier (plotselinge ernstige verwardheid) wordt vastgesteld door een aantal vragen die de verpleegkundige stelt tijdens het opnamegesprek. Als er sprake is van een verhoogd risico wordt een extra vragenlijst ingevuld (DOSS). Naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijst, wordt zo nodig een geriater of een geriatrisch verpleegkundige ingeschakeld. Bij oudere patiënten met een gebroken heup of darmkanker is de geriater standaard betrokken bij het zorgproces. Hij is lid van het multidisiciplinaire team dat de patiënt behandelt.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

96,4% VieCuri Medisch Centrum
90,6% Landelijk gemiddelde
In VieCuri Medisch Centrum is in 2019 bij 96,4% van de ouderen die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek vastgesteld of zij ondervoed zijn of niet.
Toelichting van het ziekenhuis:

Oudere patiënten worden bij opname in VieCuri standaard gescreend op het risico op een delier, valrisico, fysieke beperkingen en ondervoeding. Als blijkt dat een patiënt een risico heeft op ondervoeding wordt de dietiste ingeschakeld.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen