Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden, Harlingen

Bekijk locaties en contactinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Leeuwarden en in Harlingen. De artsen, verpleegkundigen, paramedici en alle andere medewerkers van het MCL kunnen u deskundig van dienst zijn op het gebied van onderzoek, behandeling en zorg. Onze betrokkenheid bij de patiënt is groot. Met goed teamwork streven we er naar patiënten het beste te bieden. Het MCL richt zich op patiënten uit zowel binnen als buiten Friesland.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Medisch Centrum Leeuwarden

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier, en wordt er in het ziekenhuis gecontroleerd op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

39,75% Medisch Centrum Leeuwarden
60,76% Landelijk gemiddelde
In Medisch Centrum Leeuwarden is in 2020 39,75% van de ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) gescreend op een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, of zijn observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

98,61% Medisch Centrum Leeuwarden
88,92% Landelijk gemiddelde
In Medisch Centrum Leeuwarden is in 2020 bij 98,61% van de ouderen die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek vastgesteld of zij ondervoed zijn of niet.
Toelichting van het ziekenhuis:

In juli 2021 is de APOP (Acuut Presenterende Oudere Patient) geimplemteerd op de SEH.

Het screeningspercentage ligt in juli en augustus rond de 63%.

Het doel is om de uitkomsten te verbeteren van acuut zieke ouderen door de zorg op de SEH te optimaliseren en de juiste vervolgzorg in te schakelen. Het APOP programma geeft zorgverleners meer inzicht in de individuele situatie en kwetsbaarheid van de oudere patiënt. Daarmee kunnen zij rekening houden in de zorg aan de oudere patiënt en zo (extra) zorg op maat leveren.

Het APOP-programma bestaat uit 4 onderdelen:

1.De APOP-screener om te identificeren welke ouderen de grootste kans hebben op functionele achteruitgang

2.Interventies die op de SEH ingezet worden om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften van kwetsbare ouderen en de preventie van functieverlies.

3.Overdracht van gegevens aan opvolgende zorgverleners, zowel bij opname als bij ontslag naar huis.

4.Scholing van artsen en verpleging op SEH en opnemende afdelingen.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Medisch Centrum Leeuwarden Hoofdlocatie
    Henri Dunantweg 2
    8934 AD Leeuwarden
  • Medisch Centrum Leeuwarden, Harlingen
    Achlumerdijk 2
    8862 AJ Harlingen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen