ETZ

Introductie door het ETZ

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Wij verlenen de allerbeste zorg in een veilige omgeving waar patiënten zich prettig en gehoord voelen. Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens. Patiënten kunnen voor vrijwel alle specialismen in het ETZ terecht.

166.399 Eerste polibezoeken
58.467 Opnames

Kwaliteitscijfers

ETZ

Ouderenzorg

Controle op verwardheid bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). 

Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

25,82% ETZ
64,27% Landelijk gemiddelde
In het ETZ is in 2021 25,82% van de ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) gescreend op een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, of zijn observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Toelichting van het ziekenhuis:

Door de Covid-crisis is de APOP in 2021 eerder geïmplementeerd en in gebruik genomen dan verwacht, daardoor was er minder tijd om aandacht te besteden aan het creëren van voldoende draagvlak, het informeren van verpleegkundigen over de noodzaak van de APOP en het geven van voldoende scholing en bijsturing hierop. Als gevolg van deze pandemie is in het 4e kwartaal van 2021 doelbewust gekozen om de verbeteracties gericht op implementatie en borging on hold te zetten. Bij een reeds sterk belast SEH-team, diende de aandacht uit te gaan naar acute opvang, doorstroom en uitstroom van deze patiënten op de SEH. Op dit moment (2022) worden opnieuw aanpassingen in het EPD aangebracht, zodat minder 'kliks' nodig zijn, en voor iedereen duidelijk is wat de APOP als screeningsdocument kan opleveren en dat daardoor vervolgzorg beter wordt gedefinieerd. Daarnaast is de transferverpleegkundige op de SEH aanwezig om deze zorg goed in te zetten en gebruik van de APOP te stimuleren. Voor 2022 is de wens om de transferverpleegkundige structureel aanwezig te laten zijn op de SEH met als doel dat de APOP in >70% van de gevallen wordt gebruikt. 

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • ETZ Elisabeth Hoofdlocatie
  Hilvarenbeekseweg 60
  5022 GC Tilburg
 • ETZ TweeSteden
  Dr. Deelenlaan 5
  5042 AD Tilburg
 • ETZ Waalwijk
  Kasteellaan 2
  5141 BM Tilburg
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen