Rode Kruis Ziekenhuis

Kwaliteit / Behandelresultaten

Rode Kruis Ziekenhuis

Ouderenzorg

Controle op verwardheid en ondervoeding bij ouderen

Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. Patiënten van 70 jaar en ouder hebben vaak meerdere (chronische) ziekten en lichamelijke beperkingen. Als oudere patiënt heb je daarom tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties, zoals een plotselinge ernstige verwardheid (delier). Ook eten en drinken ouderen vaak te weinig. Zonder dat ze het door hebben zijn ze ondervoed. Een ondervoede patiënt herstelt slechter, en heeft meer en ernstigere complicaties. Als je als oudere patiënt een complicatie krijgt, dan kan dit betekenen dat je na ontslag uit het ziekenhuis minder goed in staat bent om zelfstandig te leven. Daarom controleren ziekenhuizen patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier, en wordt er in het ziekenhuis gecontroleerd op ondervoeding.

Controle op plotselinge ernstige verwardheid

87,92% Rode Kruis Ziekenhuis
60,76% Landelijk gemiddelde
In Rode Kruis Ziekenhuis is in 2020 87,92% van de ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) gescreend op een verhoogd risico op plotselinge ernstige verwardheid, of zijn observaties gedaan waarmee een delier kan worden vastgesteld.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Rode Kruis Ziekenhuis worden alle patiënten van 70 jaar en ouder standaard bevraagd om het eventueel bestaan van een verhoogd risico op ernstige verwardheid vast te stellen. De patiënten waarvoor een verhoogd risico is vastgesteld, worden vervolgens gedurende een aantal dagen nauwlettend geobserveerd op tekenen van verwardheid. Deze observaties dienen in het dossier te worden vastgelegd. Dat is in 2020 bij bijna 88% van de patiënten aantoonbaar uitgevoerd.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Screening op ondervoeding

99,47% Rode Kruis Ziekenhuis
88,92% Landelijk gemiddelde
In Rode Kruis Ziekenhuis is in 2020 bij 99,47% van de ouderen die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek vastgesteld of zij ondervoed zijn of niet.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Rode Kruis Ziekenhuis
    Vondellaan 13
    1942 LE Beverwijk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen