Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland Medisch Centrum

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Zuyderland Medisch Centrum

Zorg. Samen. Beter. Drie kernwoorden die helder en duidelijk weergeven wat verwacht wordt van Zuyderland. Het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, vóór maar vooral ook samen met de patiënt.

Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het ziekenhuis kent vier locaties met een eigen profilering. De hoofdlocaties Heerlen en Sittard-Geleen staan voor de acute, intensieve en complexe zorg. De goed planbare zorg wordt aangeboden in het vernieuwde Centrum voor Planbare Zorg in Brunssum; niet gehinderd door acute opnamen wordt er een forse productieverhoging bereikt. Kerkrade tenslotte is de proeftuin voor transmurale zorgvernieuwing. De concepten van onder andere het medisch diagnostisch centrum, het geriatrisch diagnostisch centrum en het dermatologisch dagcentrum kregen hier vorm. Op alle vier de locaties zijn poliklinieken gevestigd. Daarnaast behoren tot Zuyderland acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp. Als een van de STZ-ziekenhuizen in Nederland behoort opleiden tot de kerntaken van ons ziekenhuis. Wij leren zorgprofessionals competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen.

Kwaliteitscijfers

Zuyderland Medisch Centrum

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

10,80% Zuyderland Medisch Centrum
12,71% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 10,80% van de geopereerde patiënten in Zuyderland Medisch Centrum sprake van ernstige problemen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

Bij iedere operatie in verband met longkanker is het streven om de kans op complicaties zoveel als mogelijk te minimaliseren. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde, krijgen minder patiënten met longkanker een complicatie na de operatie binnen Zuyderland.

Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

2,10% Zuyderland Medisch Centrum
1,92% Landelijk gemiddelde
In 2020 is in Zuyderland Medisch Centrum 2,10% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

Zuyderland streeft ernaar om de risico’s die met deze ingreep gepaard gaan zoveel als mogelijk te beperken. In de jaren 2018 tot en met 2020 betreft het 2 overlijdens per jaar. 

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

105 Zuyderland Medisch Centrum
20 Norm
In 2020 voerde Zuyderland Medisch Centrum 105 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal patiënten

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Toelichting

Binnen Zuyderland is een zorgprogramma ontwikkeld om zowel inhoudelijk als logistiek de zorg voor longkankerpatiënten patiëntgericht te optimaliseren en te coördineren. Er is sprake van korte toegangs- en doorlooptijd, door het aanbieden van een toegesneden diagnose- en behandeltraject met veel aandacht voor het welbevinden van de patiënt. Er is sprake van sneldiagnostiek, waarbij binnen één week na het eerste onderzoek een uitslaggesprek plaatsvindt en behandelvoorstel wordt gegeven. Ons ziekenhuis is dan ook landelijk gezien een grote speler binnen de longchirurgie en –oncologie, en biedt tevens de mogelijkheid voor immunotherapie behandeling.

Ook is Zuyderland een expertisecentrum voor minimaal invasieve operaties voor longkanker (uniportal VATS). Het centrum is koploper op het gebied van innovatieve techniek van kijkoperaties in zowel Nederland als buitenland. Met de uniportal-VATS operatietechniek is Zuyderland uitgegroeid tot een gerenommeerd opleidingscentrum voor chirurgen uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) die deze operatietechniek graag willen leren en implementeren. De uniportal-VATS operatietechniek wordt bij Zuyderland standaard gebruikt om longtumoren te verwijderen. Hierbij is het mogelijk om een longkwab of zelfs de gehele long inclusief lymfeklieren via een minimaal invasieve operatie te verwijderen. Dit biedt vele voordelen: de pijnklachten liggen gemiddeld lager, de schade aan weefsel is minder en de patiënt herstelt sneller.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Zuyderland MC, locatie Heerlen
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
 • Zuyderland MC, locatie Sittard-Geleen
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
 • Zuyderland MC, locatie Kerkrade
  Wijngracht 45
  6461 AL Kerkrade
 • Zuyderland MC, locatie Brunssum
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
 • Buitenpoli de Egthe
  De Egthe 1
  6101 EX Echt
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen