Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland Medisch Centrum

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Zuyderland Medisch Centrum

Zorg. Samen. Beter. Drie kernwoorden die helder en duidelijk weergeven wat verwacht wordt van Zuyderland. Het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, vóór maar vooral ook samen met de patiënt.

Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het ziekenhuis kent vier locaties met een eigen profilering. De hoofdlocaties Heerlen en Sittard-Geleen staan voor de acute, intensieve en complexe zorg. De goed planbare zorg wordt aangeboden in het vernieuwde Centrum voor Planbare Zorg in Brunssum; niet gehinderd door acute opnamen wordt er een forse productieverhoging bereikt. Kerkrade tenslotte is de proeftuin voor transmurale zorgvernieuwing. De concepten van onder andere het medisch diagnostisch centrum, het geriatrisch diagnostisch centrum en het dermatologisch dagcentrum kregen hier vorm. Op alle vier de locaties zijn poliklinieken gevestigd. Daarnaast behoren tot Zuyderland acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp. Als een van de STZ-ziekenhuizen in Nederland behoort opleiden tot de kerntaken van ons ziekenhuis. Wij leren zorgprofessionals competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen.

Kwaliteitscijfers

Zuyderland Medisch Centrum

Buikslagaderverwijding

Operatie aan een verwijde buikslagader

Tijdens de operatie wordt een kunststof buisje (prothese) in de slagader geplaatst. Dit kan via een buikoperatie of via de lies. De operatie is geslaagd als de prothese op de juiste plek zit en je geen complicaties hebt gekregen na de operatie.

Om de kwaliteit van de operatie te meten, houdt het ziekenhuis bij hoeveel complicaties er zijn na de operatie, en hoeveel patiënten zijn overleden binnen 30 dagen na de operatie. Ook is van belang of de artsen in het ziekenhuis de operatie vaak genoeg uitvoeren. De hier getoonde cijfers gaan alleen over operaties die zijn gepland.

Complicaties na de operatie

17,10% Zuyderland Medisch Centrum
17,94% Landelijk gemiddelde
In 2020 heeft 17,10% van de patiënten in Zuyderland Medisch Centrum binnen 30 dagen complicaties gekregen na een geplande operatie aan een verwijding in de buikslagader.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het Vaatcentrum van Zuyderland is één van de grootste in Nederland en door een optimale multidisciplinaire samenwerking wordt gewerkt aan een zo voorspoedig mogelijke behandeling en herstel.

Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

1,20% Zuyderland Medisch Centrum
1,73% Landelijk gemiddelde
In 2020 is 1,20% van de patiënten in Zuyderland Medisch Centrum binnen 30 dagen overleden na een geplande operatie aan een verwijding in de buikslagader.
Toelichting van het ziekenhuis:

Binnen het Vaatcentrum van de afdeling Chirurgie van Zuyderland werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan patiënten met aandoeningen aan de bloedvaten. Het Vaatcentrum van Zuyderland is één van de grootste in Nederland en door een optimale multidisciplinaire samenwerking wordt gewerkt aan een zo voorspoedig mogelijke behandeling en herstel. Het Vaatcentrum streeft ernaar om de risico’s die met deze ingreep gepaard gaan zoveel als mogelijk te beperken.

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

84 Zuyderland Medisch Centrum
20 Norm
In 2020 voerde Zuyderland Medisch Centrum 84 geplande operaties uit aan een verwijding in de buikslagader. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Toelichting

De vaatpraktijk van het Zuyderland MC vormt een van de grootste vaatchirurgische centra van Nederland. Er worden jaarlijks meer dan 7500 patiënten behandeld. Naast de reguliere zorg wordt sterk ingezet op innovatieve behandelmethoden. De meest moderne apparatuur is voorhanden. Ook is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en deelname aan internationale trials. De opleiding tot chirurg, met de mogelijkheid tot een differentiatie tot vaatchirurg wordt reeds sinds lange tijd geboden. Vaatziekten kunnen zich door het hele lichaam voordoen. Hierbij kan er sprake zijn van vaatvernauwingen of afsluitingen, maar ook van verwijdingen.

Ook is het mogelijk om operaties voor de zogenaamde EVAR ingrepen uit te voeren, waarbij experts op afstaand assisteren via een versleutelde digitale beeldverbinding. Hiermee heeft Zuyderland een wereldprimeur. De chirurg kan vanaf nu op elk gewenst moment medische of technische expertise inroepen via deze high-tech beeldschermverbinding. Het gaat in een dergelijk geval om de hulp van een collega-specialist of een technisch expert die alles weet van het product waarmee de operatie wordt uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een stent. Zuyderland past deze techniek vooralsnog enkel toe bij de afdeling vaatchirurgie. Het is nu mogelijk voor de dienstdoende vaatchirurg om zijn collega, die niet in het ziekenhuis is, om advies te vragen.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Zuyderland MC, locatie Heerlen
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
 • Zuyderland MC, locatie Sittard-Geleen
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
 • Zuyderland MC, locatie Kerkrade
  Wijngracht 45
  6461 AL Kerkrade
 • Zuyderland MC, locatie Brunssum
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
 • Buitenpoli de Egthe
  De Egthe 1
  6101 EX Echt
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen