Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland Medisch Centrum

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Zuyderland Medisch Centrum

Zorg. Samen. Beter. Drie kernwoorden die helder en duidelijk weergeven wat verwacht wordt van Zuyderland. Het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, vóór maar vooral ook samen met de patiënt.

Zuyderland is het grootste medisch centrum in Limburg. Het ziekenhuis kent vier locaties met een eigen profilering. De hoofdlocaties Heerlen en Sittard-Geleen staan voor de acute, intensieve en complexe zorg. De goed planbare zorg wordt aangeboden in het vernieuwde Centrum voor Planbare Zorg in Brunssum; niet gehinderd door acute opnamen wordt er een forse productieverhoging bereikt. Kerkrade tenslotte is de proeftuin voor transmurale zorgvernieuwing. De concepten van onder andere het medisch diagnostisch centrum, het geriatrisch diagnostisch centrum en het dermatologisch dagcentrum kregen hier vorm. Op alle vier de locaties zijn poliklinieken gevestigd. Daarnaast behoren tot Zuyderland acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp. Als een van de STZ-ziekenhuizen in Nederland behoort opleiden tot de kerntaken van ons ziekenhuis. Wij leren zorgprofessionals competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen.

Kwaliteitscijfers

Zuyderland Medisch Centrum

Heupslijtage

Nieuwe heup

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie, en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt gemeten wat het resultaat is van de operatie na een jaar tijd, en hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

0,00% Zuyderland Medisch Centrum
0,74% Landelijk gemiddelde
In 2021 kreeg 0,00% van de patiënten in Zuyderland Medisch Centrum een infectie binnen 90 dagen na het plaatsen van een heupprothese.
Toelichting van het ziekenhuis:

Zuyderland is een van de grootste ziekenhuizen in Nederland als het gaat om operaties voor heupprothesen. Iedere orthopeed met dit aandachtsgebied voert samen met het team frequent een dergelijke operatie uit. Mede door de kennis en expertise op dit gebied wordt het percentage infecties na een heupoperatie geminimaliseerd.

Bron: Transparantiekalender 2021

Tweede operatie nodig

1,17% Zuyderland Medisch Centrum
1,07% Landelijk gemiddelde
In 2021 werd 1,17% van de patiënten in Zuyderland Medisch Centrum binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde heup na het plaatsen van een heupprothese.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voor een heupprothese is idealiter binnen één jaar geen heroperatie nodig. In enkele gevallen blijkt dit noodzakelijk. Het streven is om het aantal heroperaties te minimaliseren. 

Bron: Transparantiekalender 2021

Positief effect operatie

0,00 Zuyderland Medisch Centrum
In 2021 hebben patiënten een gemiddelde verbeterscore van 0,00 na een heupprothese in Zuyderland Medisch Centrum. De verbeterscore wordt 12 maanden na de operatie gemeten, met een vragenlijst over bijvoorbeeld mobiliteit, pijn en dagelijkse activiteiten.
Toelichting van het ziekenhuis:

Zuyderland heeft deze indicator niet doorgeleverd aan de landelijke registratie van orthopedische implantaten.

Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

635 Zuyderland Medisch Centrum
In 2021 voerde Zuyderland Medisch Centrum 635 heupvervangingen uit.
Toelichting van het ziekenhuis:

Zuyderland is een van de grootste ziekenhuizen in Nederland als het gaat om operaties voor heupprothesen. Iedere orthopeed met dit aandachtsgebied voert samen met het team frequent een dergelijke operatie uit.

Bron: Transparantiekalender 2021

Toelichting

Bij het team van Orthopedie Zuid-Limburg bent u in goede handen voor al uw klachten aan het bewegingsapparaat. Onze orthopedisch chirurgen zijn bijzonder toegewijd aan het verbeteren van uw leefkwaliteit en bewegingsvermogen. Wij ontmoeten u graag in het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen en Sittard-Geleen. Wij bieden u als patiënt het hele pallet van orthopedische behandelingen in uw eigen regio aan en excelleren daarbij vooral op gebied van heup- en knievervangende operaties, sportletsels in het Heup en Knie Centrum en Sportorthopedisch Centrum, wervelkolomaandoeningen in het Wervelkolomcentrum Zuyd, alsook operaties aan schouder, elleboog, pols en hand. Daarnaast traumatische letsels van het steun- en bewegingsapparaat. Excellente zorg leveren vergt altijd continu kritisch monitoren van die geleverde kwaliteit. We willen tenslotte deze kwaliteit steeds verder verbeteren en bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied. Om die reden investeren we veel in wetenschappelijk onderzoek. Op al onze speerpunten lopen dan ook onderzoekslijnen waarmee we met recht bijdragen aan de status van topklinisch ziekenhuis van Zuyderland Medisch Centrum.

Voor heupslijtage wordt u bij ons behandeld via de voorste benadering of de achterste benadering. In beide gevallen gaan we bilspiersparend te werk en zorgen we door ons goed uitgewerkte behandelplan dat u zo snel mogelijk weer mobiel bent. Daarom zijn we koploper op het gebied van protheseplaatsing in dagbehandeling.

Wij kiezen duidelijk voor inzet van digitalisering en artificiele intelligentie om uw hersteltraject zo gepersonaliseerd mogelijk te maken.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar:
https://www.orthopediezuidlimburg.nl
https://orthopedischcentrumzuyderland.nl/heupknie/
https://orthopedischcentrumzuyderland.nl/sportorthopedie/


Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Zuyderland MC, locatie Heerlen
  Henri Dunantstraat 5
  6419 PC Heerlen
 • Zuyderland MC, locatie Sittard-Geleen
  Dr. H. van der Hoffplein 1
  6162 BG Sittard-Geleen
 • Zuyderland MC, locatie Kerkrade
  Wijngracht 45
  6461 AL Kerkrade
 • Zuyderland MC, locatie Brunssum
  Prins Hendriklaan 376
  6443 AE Brunssum
 • Buitenpoli de Egthe
  De Egthe 1
  6101 EX Echt
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen