Regionale ziekenhuizen werken samen aan waardegedreven zorg

In totaal 11 regionale ziekenhuizen zijn onlangs gestart met het concretiseren van waardegedreven zorg (Value Based Healthcare) voor de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. Met de uitkomsten is de kwaliteit verder te verbeteren en de doelmatigheid van zorg aan te tonen. Anders dan de meeste bestaande initiatieven streven de regionale ziekenhuizen ernaar om waardegedreven zorg binnen de keten in de regio op te pakken.

Een start is gemaakt met de patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur. Op basis van bestaande data zijn hiervoor benchmarks van uitkomsten en kosten opgesteld. Deze resultaten zijn open en transparant uitgewisseld en besproken tussen de deelnemende regionale ziekenhuizen.

Driemaandelijkse verbetercyclus

Door met bestaande data van start te gaan, zit er een korte tijd tussen start en terugkoppeling van de eerste resultaten. Bovendien werken de ziekenhuizen met een continue verbetercyclus. Er zijn interactieve dashboards en aanvullende tools zodat de ziekenhuizen laagdrempelig toegang krijgen tot de benchmark-informatie, die driemaandelijks wordt geactualiseerd. Maandelijks krijgen de ziekenhuizen een bericht met opvallende prestaties van het eigen ziekenhuis ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen en de vorige periode.

De betrokken ziekenhuizen gaan vervolgens aan de slag met integrale verbetertrajecten en hebben de mogelijkheid om hierin van elkaar te leren.

Waardegedreven ketenzorg

Het doel is dat de ziekenhuizen op basis van de uitkomsten, de zorg in samenwerking met de ketenpartners verder verbeteren. Hier zit de kracht van de regionale ziekenhuizen: sterk in samenwerking binnen de keten, en gewaardeerd vanwege de mensgerichte zorg.

Deelnemende ziekenhuizen

Aan de eerste 2 diagnosegroepen nemen 7 ziekenhuizen deel aan de diagnosegroep darmkanker en zes ziekenhuizen aan de groep heupfractuur. De deelnemende ziekenhuizen zijn: 

 • Beatrixziekenhuis
 • BovenIJ
 • Bravis
 • Ommelander Groningen
 • Röpcke-Zweers Ziekenhuis
 • St. Anna ziekenhuis
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 • Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • St. Jans Gasthuis Weert
 • Ziekenhuis Nij Smellinghe, en 
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. 

Wat in 1 regio en ziekenhuis is ontwikkeld, kan verbonden, versterkt en verbeterd worden met dezelfde ontwikkeling in andere regio’s en ziekenhuizen.

Bron: Nij Smellinghe

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen