VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray en regiopoli's in Reuver, Panningen en Horst.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het dottercentrum, het centrum voor metabole botaandoeningen en het Kinderallergiecentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteitscijfers

VieCuri Medisch Centrum

Heupslijtage

Nieuwe heup

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie, en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt gemeten wat het resultaat is van de operatie na een jaar tijd, en hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

0,88% VieCuri Medisch Centrum
0,74% Landelijk gemiddelde
In 2021 kreeg 0,88% van de patiënten in VieCuri Medisch Centrum een infectie binnen 90 dagen na het plaatsen van een heupprothese.
Toelichting van het ziekenhuis:

Binnen de vakgroep Orthopedie is er voortdurend aandacht ter voorkoming van diepe wondinfecties. Wanneer het vermoeden bestaat dat er een infectie aan het ontstaan is, wordt de patiënt opnieuw geopereerd en dan wordt de heup gespoeld. Hierdoor kan de prothese in vrijwel alle gevallen behouden worden. Er waren in 2021 totaal 227 patiënten met een heupoperatie, hiervan hadden twee patiënten een wondinfectie.

Bron: Transparantiekalender 2021

Tweede operatie nodig

1,06% VieCuri Medisch Centrum
1,07% Landelijk gemiddelde
In 2021 werd 1,06% van de patiënten in VieCuri Medisch Centrum binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde heup na het plaatsen van een heupprothese.
Toelichting van het ziekenhuis:

Bij een verdenking van een infectie vindt er soms een tweede operatie plaats waarbij de heup wordt gespoeld, of waarbij een onderdeel (component) wordt gewisseld. VieCuri voert hier een actief beleid in, conform de richtlijn van de wetenschappelijke vereniging, omdat op deze wijze de heupprothese kan worden behouden. Het percentage komt overeen met het landelijk gemiddelde. 

Bron: Transparantiekalender 2021

Positief effect operatie

0,34 VieCuri Medisch Centrum
In 2021 hebben patiënten een gemiddelde verbeterscore van 0,34 na een heupprothese in VieCuri Medisch Centrum. De verbeterscore wordt 12 maanden na de operatie gemeten, met een vragenlijst over bijvoorbeeld mobiliteit, pijn en dagelijkse activiteiten.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

352 VieCuri Medisch Centrum
In 2021 voerde VieCuri Medisch Centrum 352 heupvervangingen uit.
Toelichting van het ziekenhuis:

VieCuri voldoet ruim aan de norm voor het aantal heupvervangingen per jaar.

Bron: Transparantiekalender 2021

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen