VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray, en de poliklinieken in Reuver en Peel en Maas.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in het ziekenhuis in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het in 2012 geopende dottercentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

VieCuri Medisch Centrum

Borstkanker

Operatie bij borstkanker

Word je geopereerd voor borstkanker? Dan is het belangrijk dat er geen kankerweefsel achterblijft na de operatie. Het ziekenhuis meet daarom bij hoeveel operaties de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn.

Bij een borstsparende operatie is dat lastig omdat de arts zoveel mogelijk van de borst wil behouden. De norm is daarom dat minstens 85 procent van de operaties moet zijn geslaagd (geen kankerweefsel achtergebleven).

Een ziekenhuis dat veel borstkankerpatiënten behandelt, heeft veel ervaring met borstkankerbehandelingen. Daarom houdt het ziekenhuis bij hoeveel patiënten zijn geopereerd, en hoeveel patiënten zijn behandeld zonder operatie.

Niet-schone snijvlakken na de operatie

4,80% VieCuri Medisch Centrum
15,00% Norm
In 2019 is bij 4,80% van de patiënten met borstkanker in VieCuri Medisch Centrum onvoldoende kankerweefsel verwijderd. Het ziekenhuis voldoet aan de norm van maximaal 15%.
Toelichting van het ziekenhuis:

In VieCuri is de zogenaamde NIL methodiek ontwikkeld. Bij deze methode wordt de borst zoveel mogelijk gespaard zonder al te grote zichtbare littekens. Aan de borst is cosmetisch totaal niets te zien, geen litteken en geen deuk. De techniek is dan ook ‘NIL’ genoemd: ‘Nearly Invisible Lumpectomy’ oftewel ‘bijna onzichtbare tumorverwijdering uit de borst’.”

Vooraf wordt goed met de patiënt besproken dat er een kleine kans is dat er weefsel achterblijft en er opnieuw moet worden geopereerd.

Ondanks dit kleine risico zien we dat het percentage achtergebleven tumorweefsel ruim onder de norm blijft

Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal nieuwe borstkankerpatiënten die zijn geopereerd

184 VieCuri Medisch Centrum
50 Norm
In 2019 behandelde VieCuri Medisch Centrum 184 nieuwe patiënten met borstkanker met een operatie. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede borstkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal nieuwe patiënten die zijn behandeld zonder operatie

16 VieCuri Medisch Centrum
In 2019 behandelde VieCuri Medisch Centrum 16 nieuwe patiënten met borstkanker zonder operatie. 
Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen