VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray, en de poliklinieken in Reuver en Peel en Maas.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in het ziekenhuis in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het in 2012 geopende dottercentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteitscijfers

VieCuri Medisch Centrum

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

0,00% VieCuri Medisch Centrum
12,71% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 0,00% van de geopereerde patiënten in VieCuri Medisch Centrum sprake van ernstige problemen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

De operaties voor longkanker vinden in het Laurentiusziekenhuis plaats. Bovenstaande indicatoren worden daar gepubliceerd.

In VieCuri vinden wel andere behandelingen voor longkanker plaats.

Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

0,00% VieCuri Medisch Centrum
1,92% Landelijk gemiddelde
In 2020 is in VieCuri Medisch Centrum 0,00% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

0 VieCuri Medisch Centrum
20 Norm
In 2020 voerde VieCuri Medisch Centrum 0 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie niet vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal patiënten

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Samenwerking

VieCuri werkt voor deze aandoening samen met het Laurentiusziekenhuis in Roermond. De operaties voor longkanker vinden plaats in Roermond. Alle overige onderzoeken, behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) en nazorg na de operatie kunnen gewoon plaatsvinden in VieCuri.  

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen