VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray, en de poliklinieken in Reuver en Peel en Maas.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in het ziekenhuis in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het in 2012 geopende dottercentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

VieCuri Medisch Centrum

Halsslagadervernauwing

Operatie aan een vernauwde halsslagader

Bij een operatie aan de halsslagader haalt de arts de vernauwing in de halsslagader weg. Dit gebeurt met een operatie in de hals. Het is ook mogelijk om de vernauwing in de halsslagader op te rekken en er een buisje (stent) in te plaatsen.

Om de kwaliteit te meten van de behandeling houdt het ziekenhuis bij hoe vaak er complicaties zijn na de operatie, en hoeveel patiënten zijn overleden binnen 30 dagen. Ook is van belang of je snel kunt worden behandeld na een beroerte, en of de artsen in het ziekenhuis de operatie vaak genoeg uitvoeren.

Complicaties na de operatie

1,30% VieCuri Medisch Centrum
3,12% Landelijk gemiddelde
In 2019 is bij 1,30% van de geopereerde patiënten in VieCuri Medisch Centrum sprake van beroerte na de ingreep.
Toelichting van het ziekenhuis:

Er waren in 2019 totaal 164 patiënten met een carotus interventie. Hiervan hadden twee patiënten een complicatie in de vorm van een neurologisch event. Dit percentage is ruim lager dan het landelijk gemiddelde.

Bron: Transparantiekalender 2019

Overleden patiënten

1,20% VieCuri Medisch Centrum
0,99% Landelijk gemiddelde
In 2019 is in VieCuri Medisch Centrum 1,20% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:
Van de 164 patiënten die een carotis interventie hebben ondergaan zijn uiteindelijk twee patienten overleden
Bron: Transparantiekalender 2019

Snelle behandeling

82,70% VieCuri Medisch Centrum
85,85% Landelijk gemiddelde
In 2019 is 82,70% van de patiënten met een beroerte (zonder lichamelijke of geestelijke schade) geopereerd in het VieCuri Medisch Centrum binnen 2 weken na de eerste afspraak met de neuroloog.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties

52 VieCuri Medisch Centrum
20 Norm
In 2019 voerde het VieCuri Medisch Centrum 52 ingrepen aan een vernauwde halsslagader uit. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen