Internet steeds populairder voor informatie over gezondheid

Nederlanders gaan steeds vaker online om informatie te zoeken over gezondheid en leefstijl. Dat blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het grootste deel van de Nederlanders, bijna 80%, gebruikte in de eerste helft van 2020 internet om onder meer informatie te zoeken over ziekten, voeding of beweging.

Andere gezondheidsgerelateerde zaken waarvoor men volgens het CBS-onderzoek online ging, zijn: 

  • Online afspraken maken met een huisarts of specialist (31%, ten opzichte van 28% in 2019 en 19% in 2016);
  • Online medicijnen kopen (14%, ten opzichte van 7% in 2016);
  • Online consults of herhaalrecept aanvragen (26%);
  • Medische gegevens bekijken van zichzelf of gezinsleden (18%);
  • Gezondheidsapps gebruiken (4%).

5,4% gebruikte in 2020 apparaten voor gezondheid, zoals een slimme weegschaal of slimme bloeddrukmeter.

25- tot 45-jarigen en hoogopgeleiden vaak online

Vooral 25- tot 45-jarigen zochten online naar informatie over gezondheid; 82% van de personen in deze leeftijdsgroep had dit in 2020 gedaan. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet (39%). Het aandeel hoogopgeleide Nederlanders dat informatie zocht over gezondheid (84%) is groter dan het aandeel middelbaaropgeleiden (76%). Onder middelbaaropgeleiden was dat weer hoger dan onder laagopgeleiden (57%).

Het onderzoek wordt jaarlijks door het CBS gehouden in de maanden april tot juli. In 2020 namen ongeveer 6.500 mensen van 12 jaar of ouder deel aan het onderzoek.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen