Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 182 miljoen. De patiënt kan in ons ziekenhuis met al zijn zorgvragen terecht door de beschikbaarheid van alle poortspecialismen, een groot aantal subspecialisaties en de samenwerking met andere zorgcentra. We leveren een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie. Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het gebied van voeding, (top)sport en bewegen, intensieve zorg en slaapproblematiek. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel: Patiëntveilig werken is op alle niveaus in de organisatie een belangrijk onderdeel van het dagelijks handelen. Het ziekenhuis is door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) inclusief het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geaccrediteerd sinds 2004.

92.760 Eerste polibezoeken
31.661 Opnames

Kwaliteitscijfers

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Slokdarmkanker

Operatie bij slokdarmkanker

Vaak is een operatie onderdeel van de behandeling. Het is belangrijk dat er na een operatie geen kankerweefsel achterblijft. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Dus, als er geen kankercellen meer zijn. Het ziekenhuis houdt deze cijfers bij. Net als bij alle andere operaties, bestaat ook bij een slokdarmkankeroperatie de mogelijkheid dat er een complicatie optreedt, bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie. Een complicatie is niet altijd te voorkomen, maar de mate waarin complicaties voorkomen, zegt iets over de kwaliteit van zorg.

Samenwerking

Vinden we bij onderzoek iets verdachts, dan verwijzen we u naar de GIO-polikliniek van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daar kunt u meestal binnen 2 dagen terecht. Een eventuele slokdarmoperatie vindt plaats in het UMC St Radboud in Nijmegen. Na de operatie komt u weer terug in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het Slokdarm Centrum Oost-Nederland (SCON) is een samenwerkingsverband tussen UMC St Radboud, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en de Radiotherapiegroep in Arnhem. Binnen het SCON is een multidisciplinair team geformeerd dat bestaat uit medisch specialisten van deze ziekenhuizen. Het team bespreekt elke vrijdag in het Radboudumc alle nieuw aangemelde patiënten met een slokdarmtumor uit de regio. Tijdens deze bespreking wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn, welke behandeling mogelijk is en in welk ziekenhuis de behandeling het beste kan worden uitgevoerd. Alle slokdarmoperaties uit de regio vinden plaats in het UMC St Radboud. Een eventuele voorbehandeling met radiotherapie en/of gebeurt in Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep in Arnhem. Zo blijft de kwaliteit van zorg van de individuele patiënt in de regio Gelderland en daarbuiten toenemen.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Ede
    Willy Brandtlaan 10
    6716 RP Ede
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen