Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een modern ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 182 miljoen. De patiënt kan in ons ziekenhuis met al zijn zorgvragen terecht door de beschikbaarheid van alle poortspecialismen, een groot aantal subspecialisaties en de samenwerking met andere zorgcentra. We leveren een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie. Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het gebied van voeding, (top)sport en bewegen, intensieve zorg en slaapproblematiek. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel: Patiëntveilig werken is op alle niveaus in de organisatie een belangrijk onderdeel van het dagelijks handelen. Het ziekenhuis is door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) inclusief het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geaccrediteerd sinds 2004.

92.760 Eerste polibezoeken
31.661 Opnames

Kwaliteitscijfers

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Buikslagaderverwijding

Operatie aan een verwijde buikslagader

Tijdens de operatie wordt een kunststof buisje (prothese) in de slagader geplaatst. Dit kan via een buikoperatie of via de lies. De operatie is geslaagd als de prothese op de juiste plek zit en je geen complicaties hebt gekregen na de operatie.

Om de kwaliteit van de operatie te meten, houdt het ziekenhuis bij hoeveel complicaties er zijn na de operatie, en hoeveel patiënten zijn overleden binnen 30 dagen na de operatie. Ook is van belang of de artsen in het ziekenhuis de operatie vaak genoeg uitvoeren. De hier getoonde cijfers gaan alleen over operaties die zijn gepland.

Complicaties na de operatie

14,00% Ziekenhuis Gelderse Vallei
16,65% Landelijk gemiddelde
In 2021 heeft 14,00% van de patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei binnen 30 dagen complicaties gekregen na een geplande operatie aan een verwijding in de buikslagader.
Bron: Transparantiekalender 2021

Overleden patiënten

3,20% Ziekenhuis Gelderse Vallei
1,64% Landelijk gemiddelde
In 2021 is 3,20% van de patiënten in Ziekenhuis Gelderse Vallei binnen 30 dagen overleden na een geplande operatie aan een verwijding in de buikslagader.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

25 Ziekenhuis Gelderse Vallei
20 Norm
In 2021 voerde Ziekenhuis Gelderse Vallei 25 geplande operaties uit aan een verwijding in de buikslagader. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2021

Samenwerking

Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt voor de behandeling van een verwijde buikslagader samen met andere ziekenhuizen:

Voor gefenestreerde EVAR behandelingen wordt samengewerkt en verwezen naar ziekenhuis Rijnstate. Er is een maandelijks regionaal vaatoverleg tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis, voor indicatiestelling en evaluatie van de geleverde zorg.

Een thoracale aorta vervanging (vervanging van lichaamsslagader in de borstkas) wordt in Ziekenhuis Gelderse Vallei niet uitgevoerd. Patienten die in aanmerking komen voor een TEVAR procedure (thoracic endovascular aortic repair - bij deze ingreep wordt een implantaat geplaatst dat een endovasculaire stentgraft of endoprothese wordt genoemd) verwijzen wij door naar Rijnstate in Arnhem. 

Voor uitgebreidere thoracale aortachirurgie (open of endovasculair), wordt samengewerkt met UMC Utrecht, St. Antonius Nieuwegein, Radboud MC en UMC Maastricht.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Ede
    Willy Brandtlaan 10
    6716 RP Ede
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen