UMCG

Introductie door UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. Het UMCG heeft als academisch ziekenhuis drie kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. De missie van het UMCG is bouwen aan de toekomst van gezondheid. Daarbij heeft het UMCG drie uitgangspunten: De patiënt als mens is leidend, wij pionieren in onderzoek en we delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal.

Kerntaak zorg:
Patiënten komen in het UMCG voor ‘gewone’ ziekenhuiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek en behandelingen. Voor sommige zeer complexe behandelingen is het UMCG het enige ziekenhuis in Nederland. Onze zorg is altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop, vanzelfsprekend met oog voor de wensen van onze patiënten.

Kerntaak onderwijs:
Het UMCG heeft alle opleidingen tot specialist in huis. Ook verzorgt het UMCG tal van (zorg)opleidingen op HBO- en MBO-niveau. In het kader van onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Kerntaak onderzoek:
Het UMCG doet onderzoek naar nieuwe behandelingen en diagnostische technieken, nieuwe medicijnen en nieuwe vormen van zorg waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Kwaliteitscijfers

UMCG

Maagkanker

Operatie bij maagkanker

Moet je geopereerd worden bij maagkanker? Dan is het belangrijk dat er na de operatie geen kankerweefsel achterblijft. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Dus, als er geen kankercellen meer zijn. Het ziekenhuis houdt deze cijfers bij. Net als bij alle andere operaties, bestaat ook bij een maagkankeroperatie de mogelijkheid dat er een complicatie optreedt, bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie. Een complicatie is niet altijd te voorkomen, maar de mate waarin complicaties voorkomen, zegt iets over de kwaliteit van zorg. 

Schone snijvlakken na de operatie

90,00% UMCG
95,35% Landelijk gemiddelde
In 2021 is bij 90,00% van de patiënten in UMCG voldoende kankerweefsel weggehaald bij de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Complicaties na de operatie

20,50% UMCG
17,00% Landelijk gemiddelde
In 2021 heeft 20,50% van de patiënten in UMCG ernstige complicaties gekregen na een operatie bij maagkanker.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

21 UMCG
20 Norm
In 2021 voerde UMCG 21 operaties uit bij maagkanker. Het ziekenhuis heeft de operaties vaak genoeg gedaan.
Bron: Transparantiekalender 2021

Overleden patiënten

4,70% UMCG
2,88% Landelijk gemiddelde
In 2021 is in UMCG 4,70% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Samenwerking

In 2019 is met het Martiniziekenhuis het Slokdarm en Maagcentrum Noord Nederland opgericht waarbij afspraken zijn gemaakt over de spreiding van slokdarm- en maagresectie operaties. Vanaf 2021 worden alle slokdarm- én maagresectie operaties in het UMCG uitgevoerd.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Locatie Hanzeplein Hoofdlocatie
    Hanzeplein 1
    9713 GZ Groningen
  • Locatie Beatrixoord
    Dilgtweg 5
    9751 ND Haren
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen