UMCG

Introductie door UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. Het UMCG heeft als academisch ziekenhuis drie kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. De missie van het UMCG is bouwen aan de toekomst van gezondheid. Daarbij heeft het UMCG drie uitgangspunten: De patiënt als mens is leidend, wij pionieren in onderzoek en we delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal.

Kerntaak zorg:
Patiënten komen in het UMCG voor ‘gewone’ ziekenhuiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek en behandelingen. Voor sommige zeer complexe behandelingen is het UMCG het enige ziekenhuis in Nederland. Onze zorg is altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop, vanzelfsprekend met oog voor de wensen van onze patiënten.

Kerntaak onderwijs:
Het UMCG heeft alle opleidingen tot specialist in huis. Ook verzorgt het UMCG tal van (zorg)opleidingen op HBO- en MBO-niveau. In het kader van onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Kerntaak onderzoek:
Het UMCG doet onderzoek naar nieuwe behandelingen en diagnostische technieken, nieuwe medicijnen en nieuwe vormen van zorg waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

75.375 Eerste polibezoeken
43.298 Opnames

Kwaliteitscijfers

UMCG

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn moeilijke operaties. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Er zijn daar dan geen kankercellen meer. 

Het ziekenhuis houdt deze gegevens bij:

 • Herstellen patiënten goed na de operatie?
 • Hoe vaak gaat er iets mis na de operatie?
 • Hoe vaak doen ze een operatie bij longkanker? Een operatie bij longkanker gaat vaak beter als een ziekenhuis het vaak doet. Doet het ziekenhuis die operatie niet zo vaak? Dan mag het ziekenhuis de operatie niet meer doen.

Aantal patiënten

470 UMCG
50 Norm
In UMCG zijn in 2021 470 patiënten met longkanker behandeld.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

86 UMCG
20 Norm
In 2021 voerde UMCG 86 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2021

Complicaties na de operatie

12,40% UMCG
13,26% Landelijk gemiddelde
In 2021 is bij 12,40% van de geopereerde patiënten in UMCG sprake van ernstige problemen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Overleden patiënten

2,10% UMCG
1,78% Landelijk gemiddelde
In 2021 is in UMCG 2,10% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2021

Samenwerking

Samenwerking op het gebied van de behandeling van longkankerpatiënten in Noord-Nederland

De afdeling Longziekten van het UMCG werkt nauw samen met de Longziekten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). De zorgprocessen voor de patiënten met longkanker zijn aan elkaar gekoppeld zijn. We streven ernaar om de meer standaard behandelingen, zoals chemotherapie, met name in het OZG te laten plaats vinden en de meer specialistische behandelingen, zoals doelgerichte behandeling en immuuntherapie, in het UMCG te laten plaats vinden. Iedere week is er standaard een multidisciplinair overleg tussen de teams van het UMCG en het OZG waarin de patiënten besproken worden.

Iedere donderdagmiddag is er een multi disciplinair overleg met de Treant ziekenhuizen. Hierin wordt bepaald wat de optimale therapie is voor iedere patiënt met longkanker. Als een behandeling beter in het UMCG plaats kan vinden, kunnen patiënten via dit overleg verwezen worden. Dat geldt zowel voor syteemtherapeutische en radiotherapeutische en chirurgische behandelingen. Een zelfde soort overleg vindt plaats met het Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) op woensdagmiddag.

Iedere vrijdag vindt onze 'moleculaire tumor board' plaats. Daarin worden patiënten besproken met zeldzame of bijzondere mutaties (veranderingen) die leiden tot het ontstaan van longkanker. Tijdens dit overleg vindt er overleg met Isala (Zwolle) plaats. Op die manier kan voor een grotere regio een behandelvoorstel worden gemaakt voor een doelgerichte behandeling.

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Locatie Hanzeplein Hoofdlocatie
  Hanzeplein 1
  9713 GZ Groningen
 • Locatie Beatrixoord
  Dilgtweg 5
  9751 ND Haren
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen