Ziekenhuis Rivierenland

Beneden-Leeuwen, Culemborg, Tiel

Bekijk locaties en contactinformatie

Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis in de regio Midden Betuwe. Verschillende medisch specialismen houden spreekuren op de hoofdlocatie in Tiel en in de buitenpoliklinieken in Culemborg en Beneden Leeuwen.

Het Ziekenhuis wordt door de patiënten gekenmerkt als een Mensenziekenhuis. Daarmee onderscheidt het ziekenhuis zich van de “grotere” buurziekenhuizen. Het ziekenhuis kiest ervoor om een breed pakket aan medisch specialistische zorg aan te bieden van constante, hoge kwaliteit in een veilige en gastvrije omgeving; 7x24 uur. Die zorg willen we bieden in nauwe samenwerking met de andere zorgaanbieders binnen de regio Rivierenland.

We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteit en veiligheid. Het resultaat ervan treft u aan in het overzicht van onze prijzenkast op www.ziekenhuisrivierenland.nl. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat ze de best mogelijke zorg krijgen (en niet de minimum variant). Uw ervaringen vernemen we graag.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Ziekenhuis Rivierenland

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

28,40% Ziekenhuis Rivierenland
15,49% Landelijk gemiddelde
In 2017 is bij 28,40% van de geopereerde patiënten in Ziekenhuis Rivierenland sprake van ernstige problemen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2017

Overleden patiënten

0,00% Ziekenhuis Rivierenland
2,45% Landelijk gemiddelde
In 2017 is in Ziekenhuis Rivierenland 0,00% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2017

Aantal operaties

19 Ziekenhuis Rivierenland
20 Norm
In 2017 voerde Ziekenhuis Rivierenland 19 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie niet vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:

ZR werkt sinds 2017 met een longchirurgisch team dat bestaat uit de vakgroep chirurgie van Ziekenhuis Rivierenland en de vakgroep thoracale chirurgie van het St Antonius Ziekenhuis. Binnen Ziekenhuis Rivierenland beschikken we thans over twee ervaren chirurgen die longresecties verrichten. Over 2017 zijn in het ZR 19 longresecties uitgevoerd, volgens de minimumaantallen één te weinig. In 2014, 2015 en 2016 zagen we aantallen die de 20 ruimschoots overschreden. ZR heeft de benodigde aantallen longresecties, die volgens de norm gesteld zijn, ieder jaar behaald. In 2017 was het aantal longresecties net onder de norm, maar ZR verwacht deze norm in 2018 weer te behalen.

Bron: Transparantiekalender 2017

Contactinformatie

Locaties

 • Beneden-Leeuwen
  Beatrixstraat 20
  6658 EK Beneden-Leeuwen
 • Culemborg
  Elisabethdreef 4
  4101 KL Culemborg
 • Tiel Hoofdlocatie
  Pres. Kennedylaan 1
  4002 WP Tiel
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen