Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Leeuwarden en in Harlingen. De artsen, verpleegkundigen, paramedici en alle andere medewerkers van het MCL kunnen u deskundig van dienst zijn op het gebied van onderzoek, behandeling en zorg. Onze betrokkenheid bij de patiënt is groot. Met goed teamwork streven we er naar patiënten het beste te bieden. Het MCL richt zich op patiënten uit zowel binnen als buiten Friesland.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Medisch Centrum Leeuwarden

Slokdarmkanker

Operatie bij slokdarmkanker

Vaak is een operatie onderdeel van de behandeling. Het is belangrijk dat er na een operatie geen kankerweefsel achterblijft. Een operatie is geslaagd als de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn. Dus, als er geen kankercellen meer zijn. Het ziekenhuis houdt deze cijfers bij. Net als bij alle andere operaties, bestaat ook bij een slokdarmkankeroperatie de mogelijkheid dat er een complicatie optreedt, bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie. Een complicatie is niet altijd te voorkomen, maar de mate waarin complicaties voorkomen, zegt iets over de kwaliteit van zorg.

Schone snijvlakken na de operatie

96,20% Medisch Centrum Leeuwarden
86,78% Landelijk gemiddelde
In 2018 is bij 96,20% van de patiënten in Medisch Centrum Leeuwarden voldoende kankerweefsel weggehaald bij de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2018

Complicaties na de operatie

43,20% Medisch Centrum Leeuwarden
28,31% Landelijk gemiddelde
In 2018 heeft 43,20% van de patiënten in Medisch Centrum Leeuwarden ernstige complicaties gekregen na een operatie bij slokdarmkanker.
Bron: Transparantiekalender 2018

Aantal operaties

26 Medisch Centrum Leeuwarden
20 Norm
In 2018 voerde het Medisch Centrum Leeuwarden 26 operaties uit bij slokdarmkanker. Het ziekenhuis heeft de operaties vaak genoeg gedaan.
Bron: Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland)

Overleden patiënten

1,60% Medisch Centrum Leeuwarden
2,30% Landelijk gemiddelde
In 2018 is in Medisch Centrum Leeuwarden 1,60% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2018

Contactinformatie

Locaties

  • Leeuwarden
    Henri Dunantweg 2
    8934 AD Leeuwarden
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen