Medisch Centrum Leeuwarden

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een groot, topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Leeuwarden en in Harlingen. De artsen, verpleegkundigen, paramedici en alle andere medewerkers van het MCL kunnen u deskundig van dienst zijn op het gebied van onderzoek, behandeling en zorg. Onze betrokkenheid bij de patiënt is groot. Met goed teamwork streven we er naar patiënten het beste te bieden. Het MCL richt zich op patiënten uit zowel binnen als buiten Friesland.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Medisch Centrum Leeuwarden

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

7,40% Medisch Centrum Leeuwarden
13,73% Landelijk gemiddelde
In 2018 is bij 7,40% van de geopereerde patiënten in Medisch Centrum Leeuwarden sprake van ernstige problemen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2018

Overleden patiënten

0,00% Medisch Centrum Leeuwarden
2,15% Landelijk gemiddelde
In 2018 is in Medisch Centrum Leeuwarden 0,00% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2018

Aantal operaties

71 Medisch Centrum Leeuwarden
20 Norm
In 2018 voerde Medisch Centrum Leeuwarden 71 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2018

Contactinformatie

Locaties

  • Leeuwarden
    Henri Dunantweg 2
    8934 AD Leeuwarden
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen