Gelre ziekenhuizen

Introductie door Gelre ziekenhuizen

Gelre ziekenhuizen is met 3.500 medewerkers, 220 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormen wij een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn - Zutphen, waar onze twee ziekenhuizen, buitenpoliklinieken in Lochem, Epe, Dieren en Doesburg en een Diagnostisch Centrum en Gelre Sport in Apeldoorn zich bevinden.

Gelre ziekenhuizen is een topklinisch opleidingsziekenhuis met erkenningen voor achttien medische vervolgopleidingen. Bovendien zijn wij het teaching hospital waar co-assistenten hun co-schappen lopen in het kader van hun SUMMA-opleiding (Selective Utrecht Medical MAster). Verder beschikken wij over erkenningen voor verpleegkundige (vervolg)opleidingen en medisch ondersteunende beroepsopleidingen.

Wij streven voortdurend naar verbetering en innovatie, onder meer door opleiding en onderzoek een prominente plaats te geven. Wij willen dat bovendien doen op een manier waarbij mensen zodanig tegemoet worden getreden, dat zij ook anderen zullen aanbevelen om van onze zorg gebruik te maken. Hoffelijkheid, veiligheid, deskundigheid en vernieuwend zijn onze kernwaarden.

Kwaliteitscijfers

Gelre ziekenhuizen

Heupslijtage

Nieuwe heup

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie, en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt gemeten wat het resultaat is van de operatie na een jaar tijd, en hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

1,43% Gelre ziekenhuizen
0,87% Landelijk gemiddelde
In 2020 kreeg 1,43% van de patiënten in Gelre ziekenhuizen een infectie binnen 90 dagen na het plaatsen van een heupprothese.
Toelichting van het ziekenhuis:

Door het kleine aantal wondinfecties per jaar, hebben uitkomsten van individuele patiënten veel invloed op het totale percentage. Hierdoor lijkt het alsof Gelre ziekenhuizen minder goed scoort dan landelijk gemiddeld, dit kan zijn veroorzaakt door de uitkomst bij 1 of enkele patiënten. Wanneer wordt vergeleken met alle andere ziekenhuizen in Nederland, scoort Gelre ziekenhuizen niet betekenisvol afwijkend.


Bron: Transparantiekalender 2020

Tweede operatie nodig

1,06% Gelre ziekenhuizen
1,12% Landelijk gemiddelde
In 2020 werd 1,06% van de patiënten in Gelre ziekenhuizen binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde heup na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2020

Positief effect operatie

38,79% Gelre ziekenhuizen
28,17% Landelijk gemiddelde
In 2020 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een heupprothese 38,79%. Dit is een jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

599 Gelre ziekenhuizen
In 2020 voerde Gelre ziekenhuizen 599 heupvervangingen uit.
Bron: Transparantiekalender 2020

Toelichting

Voor meer informatie rondom heupaandoeningen kijkt u op heupaandoeningen

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
  Albert Schweitzerlaan 31
  7334 DZ Apeldoorn
 • Gelre ziekenhuizen Zutphen
  Den Elterweg 77
  7207 AE Zutphen
 • Gelre Sport
  Laan van Westenenk 6
  7336 AZ Apeldoorn
 • Buitenpolikliniek Doesburg
  De Linie 3 b
  6982 AZ Doesburg
 • Buitenpolikliniek Epe
  Willem Tellstraat 17
  8162 ET Epe
 • Buitenpolikliniek Lochem
  Zwiepseweg 105
  7241 GR Lochem
 • Buitenpolikliniek Dieren
  Wilhelminaweg 80
  6951 BR Dieren
 • Gelre Diagnostisch Centrum
  John F. Kennedylaan 32
  7314 PS Apeldoorn
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen