Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek. mens tot mens.

Het Elkerliek ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis van en voor de regio. Het Elkerliek levert moderne, kwalitatief hoogwaardige basiszorg. De oerwaarden van het Elkerliek zijn zorgzaamheid, aandacht en geborgenheid. Ze liggen diep in de wortels van het ziekenhuis besloten. Met 'de mens' als kompas is de koers van het Elkerliek ziekenhuis duidelijk en resultaatgericht. Het Elkerliek werkt op meerdere locaties en er is een nauwe samenwerking met allerlei zorgpartners, zoals huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, waardoor de zorg dichter naar de patiënt - de mens - toekomt. Ook stimuleert het Elkerliek samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt geen 'koude overdracht' ervaart. En maken de medewerkers en specialisten bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken: een arm om een schouder of even samen lachen om een grapje. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kan zijn. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Halsslagadervernauwing

Operatie aan een vernauwde halsslagader

Bij een operatie aan de halsslagader haalt de arts de vernauwing in de halsslagader weg. Dit gebeurt met een operatie in de hals. Het is ook mogelijk om de vernauwing in de halsslagader op te rekken en er een buisje (stent) in te plaatsen.

Om de kwaliteit te meten van de behandeling houdt het ziekenhuis bij hoe vaak er complicaties zijn na de operatie, en hoeveel patiënten zijn overleden binnen 30 dagen. Ook is van belang of je snel kunt worden behandeld na een beroerte, en of de artsen in het ziekenhuis de operatie vaak genoeg uitvoeren.

Complicaties na de operatie

3,90% Elkerliek ziekenhuis
3,64% Landelijk gemiddelde
In 2017 is bij 3,90% van de geopereerde patiënten in Elkerliek ziekenhuis sprake van beroerte na de ingreep.
Bron: Transparantiekalender 2017

Overleden patiënten

0,00% Elkerliek ziekenhuis
1,08% Landelijk gemiddelde
In 2017 is in Elkerliek ziekenhuis 0,00% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2017

Snelle behandeling

65,60% Elkerliek ziekenhuis
84,32% Landelijk gemiddelde
In 2017 is 65,60% van de patiënten met een beroerte (zonder lichamelijke of geestelijke schade) geopereerd in het Elkerliek ziekenhuis binnen 2 weken na de eerste afspraak met de neuroloog.
Bron: Transparantiekalender 2017

Aantal operaties

33 Elkerliek ziekenhuis
20 Norm
In 2017 voerde het Elkerliek ziekenhuis 33 ingrepen aan een vernauwde halsslagader uit. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voor meer informatie over halsslagader vernauwing kijk op:

Halsslagader vernauwing Elkerliek Ziekenhuis

Bron: Transparantiekalender 2017

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen