Elkerliek ziekenhuis

In het Elkerliek streven we ernaar om onze goede zorg elke dag nóg beter te maken. Zo dragen we bij aan een toekomst waarin waardevolle zorg betaalbaar, dichtbij en beschikbaar is in onze regio. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze regionale zorgpartners. Het Elkerliek is een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn. Of je nu patiënt, medewerker of bezoeker bent. Je bent een uniek mens met een eigen verhaal. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is onze koers duidelijk en resultaatgericht. Zo stimuleren we een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. We maken bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken; een arm om een schouder of samen even lachen. Een kopje koffie tijdens het wachten, of een luisterend oor. Je voelt je letterlijk en figuurlijk beter in het Elkerliek.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Halsslagadervernauwing

Operatie aan een vernauwde halsslagader

Bij een operatie aan de halsslagader haalt de arts de vernauwing in de halsslagader weg. Dit gebeurt met een operatie in de hals. Het is ook mogelijk om de vernauwing in de halsslagader op te rekken en er een buisje (stent) in te plaatsen.

Om de kwaliteit te meten van de behandeling houdt het ziekenhuis bij hoe vaak er complicaties zijn na de operatie, en hoeveel patiënten zijn overleden binnen 30 dagen. Ook is van belang of je snel kunt worden behandeld na een beroerte, en of de artsen in het ziekenhuis de operatie vaak genoeg uitvoeren.

Complicaties na de operatie

0,90% Elkerliek ziekenhuis
1,70% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 0,90% van de geopereerde patiënten in Elkerliek ziekenhuis sprake van beroerte na de ingreep.
Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

2,20% Elkerliek ziekenhuis
0,94% Landelijk gemiddelde
In 2020 is in Elkerliek ziekenhuis 2,20% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Bron: Transparantiekalender 2020

Snelle behandeling

76,90% Elkerliek ziekenhuis
83,83% Landelijk gemiddelde
In 2020 is 76,90% van de patiënten met een beroerte (zonder lichamelijke of geestelijke schade) geopereerd in het Elkerliek ziekenhuis binnen 2 weken na de eerste afspraak met de neuroloog.
Toelichting van het ziekenhuis:

Ten behoeve van het identificeren van verbeteringen is er een analyse uitgevoerd op de patiënten met een interval langer dan 14 dagen tussen het moment van presenteren en de OK:

- bij twee van de zes patiënten was sprake van een te plannen operatie rondom kerst/feestdagen. Door het wegvallen van geoormerkte OK tijd i.v.m. feestdagen is de operatiedatum opgeschoven.
- één patiënt gaf er zelf de voorkeur aan geopereerd te worden door de chirurg waarbij hij preoperatief op de polikliniek is geweest (daardoor interval van 14 en 1 dag)
- bij één patiënt was sprake van comorbiditeit, waardoor langer overwogen is of geopereerd moest worden. Met als gevolg latere verwijzing naar de chirurg. 
- bij twee patiënten is de oorzaak van de vertraging niet duidelijk (een patiënt met een interval 14 en 1 dag; andere patiënt met een interval 14 en 5 dagen).

Geen enkele patiënt heeft in de wachttijd tot de operatie een event doorgemaakt. De doorlooptijd tussen het moment van presentatie en de OK is onderwerp van evaluatie tussen de  vaatchirurgen en neurologen.

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

31 Elkerliek ziekenhuis
20 Norm
In 2020 voerde het Elkerliek ziekenhuis 31 ingrepen aan een vernauwde halsslagader uit. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voor meer informatie over halsslagader vernauwing kijk op:

Halsslagader vernauwing Elkerliek ziekenhuis

Bron: Transparantiekalender 2020

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen