Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek. mens tot mens.

Het Elkerliek ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis van en voor de regio. Het Elkerliek levert moderne, kwalitatief hoogwaardige basiszorg. De oerwaarden van het Elkerliek zijn zorgzaamheid, aandacht en geborgenheid. Ze liggen diep in de wortels van het ziekenhuis besloten. Met 'de mens' als kompas is de koers van het Elkerliek ziekenhuis duidelijk en resultaatgericht. Het Elkerliek werkt op meerdere locaties en er is een nauwe samenwerking met allerlei zorgpartners, zoals huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, waardoor de zorg dichter naar de patiënt - de mens - toekomt. Ook stimuleert het Elkerliek samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt geen 'koude overdracht' ervaart. En maken de medewerkers en specialisten bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken: een arm om een schouder of even samen lachen om een grapje. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kan zijn. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Eierstokkanker

Operatie bij eierstokkanker

De operatie bij eierstokkanker verschilt per patiënt. Afhankelijk van het stadium van de kanker, en eventuele uitzaaiingen, bepaalt de arts of hij alleen de eierstok moet weghalen of ook andere organen in de buik. Hoe zwaarder de operatie, hoe groter het risico op complicaties zoals nabloedingen of een infectie. Om de kwaliteit te meten, houdt het ziekenhuis bij hoe vaak een complicatie optreedt, en hoeveel patiënten binnen dertig dagen na de operatie overlijden. Ook wordt gemeten hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Complicaties na de operatie

0,00% Elkerliek ziekenhuis
5,41% Landelijk gemiddelde
In 2017 heeft 0,00% van de patiënten in Elkerliek ziekenhuis binnen 30 dagen complicaties gekregen na een operatie bij eierstokkanker.
Toelichting van het ziekenhuis:

Patiënten worden voor chirurgische behandelingen voor primair ovariumcarcinoom doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Bron: Transparantiekalender 2017

Overleden patiënten

0,00% Elkerliek ziekenhuis
0,48% Landelijk gemiddelde
In 2017 is 0,00% van de patiënten in Elkerliek ziekenhuis binnen 30 dagen overleden na een operatie bij eierstokkanker.
Toelichting van het ziekenhuis:

Patiënten worden voor chirurgische behandelingen voor primair ovariumcarcinoom doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Bron: Transparantiekalender 2017

Aantal operaties

0 Elkerliek ziekenhuis
20 Norm
In 2017 voerde Elkerliek ziekenhuis 0 operaties uit bij eierstokkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie niet vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:
Patiënten worden voor chirurgische behandelingen voor primair ovariumcarcinoom doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
Bron: Transparantiekalender 2017

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen