Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek. mens tot mens.

Het Elkerliek ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis van en voor de regio. Het Elkerliek levert moderne, kwalitatief hoogwaardige basiszorg. De oerwaarden van het Elkerliek zijn zorgzaamheid, aandacht en geborgenheid. Ze liggen diep in de wortels van het ziekenhuis besloten. Met 'de mens' als kompas is de koers van het Elkerliek ziekenhuis duidelijk en resultaatgericht. Het Elkerliek werkt op meerdere locaties en er is een nauwe samenwerking met allerlei zorgpartners, zoals huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, waardoor de zorg dichter naar de patiënt - de mens - toekomt. Ook stimuleert het Elkerliek samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt geen 'koude overdracht' ervaart. En maken de medewerkers en specialisten bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken: een arm om een schouder of even samen lachen om een grapje. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kan zijn. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Heupslijtage

Nieuwe heup

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie, en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt gemeten wat het resultaat is van de operatie na een jaar tijd, en hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

1,17% Elkerliek ziekenhuis
0,96% Landelijk gemiddelde
In 2017 kreeg 1,17% van de patiënten in Elkerliek ziekenhuis een infectie binnen 90 dagen na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2017

Tweede operatie nodig

1,37% Elkerliek ziekenhuis
1,97% Landelijk gemiddelde
In 2017 werd 1,37% van de patiënten in Elkerliek ziekenhuis binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde heup na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2017

Positief effect operatie

40,93% Elkerliek ziekenhuis
27,47% Landelijk gemiddelde
In 2017 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een heupprothese 40,93%. Dit is een jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2017

Aantal operaties

355 Elkerliek ziekenhuis
50 Norm
In 2017 voerde Elkerliek ziekenhuis 355 heupvervangingen uit. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voor meer informatie over een heupprothese kijk op:

Heupprothese Elkerliek Ziekenhuis

Bron: Transparantiekalender 2017

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen