Antoni van Leeuwenhoek

Kwaliteit in het AVL

Het Antoni van Leeuwenhoek werkt elke dag aan de beste zorg voor mensen met kanker. Multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het Antoni van Leeuwenhoek combineert de zorg met hoogstaand en grensverleggend onderzoek. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken direct beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er steeds nieuwe, betere behandelingen, die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek loopt met deze uitwisseling van onderzoek en zorg in Nederland voorop.

Wij vinden het belangrijk om samen met onze patiënten een keuze te maken voor een behandeling, of een combinatie van behandelingen in ons ziekenhuis. Daarom bespreken wij per situatie welke behandelopties en zorg we kunnen bieden en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Wij begrijpen dat elke patiënt de keuze voor een behandeling baseert op verschillende factoren, zoals de risico's en bijwerkingen van een behandeling, zijn persoonlijke leefstijl, werk en wensen.

Op onze website (avl.nl/kwaliteit/) vindt u informatie over onze kwaliteit van zorg. Via deze speciale kwaliteitspagina's per kankersoort, laten we zien hoe patiënten onze zorg ervaren, hoe het is gesteld met de bekwaamheid van onze specialisten en wat onze behandelresultaten zijn. Ook geven we aan hoe lang de wachttijd voor behandeling van de betreffende kankersoort is, en geven we een overzicht van de ontwikkelingen wat betreft behandeling en onderzoek voor de specifieke kankersoort in het Antoni van Leeuwenhoek.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Antoni van Leeuwenhoek

Borstkanker

Operatie bij borstkanker

Word je geopereerd voor borstkanker? Dan is het belangrijk dat er geen kankerweefsel achterblijft na de operatie. Het ziekenhuis meet daarom bij hoeveel operaties de randen van de operatiewond ‘schoon’ zijn.

Bij een borstsparende operatie is dat lastig omdat de arts zoveel mogelijk van de borst wil behouden. De norm is daarom dat minstens 85 procent van de operaties moet zijn geslaagd (geen kankerweefsel achtergebleven).

Een ziekenhuis dat veel borstkankerpatiënten behandelt, heeft veel ervaring met borstkankerbehandelingen. Daarom houdt het ziekenhuis bij hoeveel patiënten zijn geopereerd, en hoeveel patiënten zijn behandeld zonder operatie.

Niet-schone snijvlakken na de operatie

6,40% Antoni van Leeuwenhoek
15,00% Norm
In 2019 is bij 6,40% van de patiënten met borstkanker in Antoni van Leeuwenhoek onvoldoende kankerweefsel verwijderd. Het ziekenhuis voldoet aan de norm van maximaal 15%.
Toelichting van het ziekenhuis:

Hoewel het genoemde percentage ruim binnen de norm is, is het percentage wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Door ons streven de operatie zo beperkt mogelijk te houden, ook bij voorstadia van borstkanker en bij grotere tumoren, is de kans dat er tumorcellen achterblijven na de operatie wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Wanneer er onverhoopt toch tumorcellen achter zijn gebleven, zal een extra operatie nodig zijn. Daarnaast is er ook een groep mensen die speciaal naar het AVL komen met het verzoek om borstsparend geopereerd te worden, waarbij tevoren elders een ablatio is voorgesteld. Indien enigszins mogelijk wordt hier aan tegemoet gekomen soms in combinatie met de plastisch chirurgen. Beide patiënten groepen zijn in het Avl groot en wij zoeken hierbij bewust samen met de patient de grenzen om zo tot een zo best mogelijk bij deze patient passende behandeling / operatie te komen. 

Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal nieuwe borstkankerpatiënten die zijn geopereerd

570 Antoni van Leeuwenhoek
50 Norm
In 2019 behandelde Antoni van Leeuwenhoek 570 nieuwe patiënten met borstkanker met een operatie. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede borstkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal nieuwe patiënten die zijn behandeld zonder operatie

34 Antoni van Leeuwenhoek
In 2019 behandelde Antoni van Leeuwenhoek 34 nieuwe patiënten met borstkanker zonder operatie. 
Toelichting van het ziekenhuis:

Van dit aantal is bij een deel het neo-adjuvante behandeling (behandeling die gegeven wordt voor de operatie) nog niet afgerond op het moment dat dit gerapporteerd werd. Zij zullen dus later alsnog worden geopereerd. 


Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • Amsterdam
    Plesmanlaan 121
    1066 CX Amsterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen