Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door Antoni van Leeuwenhoek

Kwaliteit in het AVL

Het Antoni van Leeuwenhoek werkt elke dag aan de beste zorg voor mensen met kanker. Multidisciplinaire teams van chirurgen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundigen zoeken continu naar de beste behandelplannen voor elke individuele patiënt. Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het Antoni van Leeuwenhoek combineert de zorg met hoogstaand en grensverleggend onderzoek. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken direct beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er steeds nieuwe, betere behandelingen, die meteen in de praktijk toepasbaar zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek loopt met deze uitwisseling van onderzoek en zorg in Nederland voorop.

Wij vinden het belangrijk om samen met onze patiënten een keuze te maken voor een behandeling, of een combinatie van behandelingen in ons ziekenhuis. Daarom bespreken wij per situatie welke behandelopties en zorg we kunnen bieden en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Wij begrijpen dat elke patiënt de keuze voor een behandeling baseert op verschillende factoren, zoals de risico's en bijwerkingen van een behandeling, zijn persoonlijke leefstijl, werk en wensen.

Op onze website (avl.nl/kwaliteit/) vindt u informatie over onze kwaliteit van zorg. Via deze speciale kwaliteitspagina's per kankersoort, laten we zien hoe patiënten onze zorg ervaren, hoe het is gesteld met de bekwaamheid van onze specialisten en wat onze behandelresultaten zijn. Ook geven we aan hoe lang de wachttijd voor behandeling van de betreffende kankersoort is, en geven we een overzicht van de ontwikkelingen wat betreft behandeling en onderzoek voor de specifieke kankersoort in het Antoni van Leeuwenhoek.

Kwaliteitscijfers

Antoni van Leeuwenhoek

Longkanker

Operatie bij longkanker

Vaak wordt tijdens de operatie een deel van de long verwijderd, maar soms is het ook nodig om de hele long te verwijderen. Dit zijn ingrijpende operaties. Daarom kijkt de arts goed of het herstel na de operatie loopt zoals verwacht en er geen complicaties optreden.

Een operatie bij longkanker is risicovol. Over het algemeen verloopt de operatie beter als het ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Daarom is vastgesteld hoeveel operaties een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen.

Complicaties na de operatie

10,50% Antoni van Leeuwenhoek
12,71% Landelijk gemiddelde
In 2020 is bij 10,50% van de geopereerde patiënten in Antoni van Leeuwenhoek sprake van ernstige problemen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Antoni van Leeuwenhoek behandelen we veel patiënten die voor een second opinion komen en die elders niet geopereerd worden. Het percentage complicaties na longchirurgie valt binnen de gestelde norm van de beroepsorganisatie en ligt onder het landelijk gemiddelde. De getallen zijn gecorrigeerd voor patiëntenkenmerken, zoals geslacht, leeftijd en type operatie. Er wordt niet gecorrigeerd voor complexiteit van de behandeling. Het AVL voert relatief veel complexe behandelingen uit en is bijvoorbeeld expertisecentrum voor een operatie na een voorbehandeling met chemotherapie, radiotherapie, chemoradiotherapie of immunotherapie en doelgerichte therapie en voor een operatie van een recidief na eerdere chemoradiatie. In dit perspectief is het percentage patiënten met complicaties in het Antoni van Leeuwenhoek relatief laag.

Bron: Transparantiekalender 2020

Overleden patiënten

0,00% Antoni van Leeuwenhoek
1,92% Landelijk gemiddelde
In 2020 is in Antoni van Leeuwenhoek 0,00% van de patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie.
Toelichting van het ziekenhuis:

Ondanks de casemix met meer patiënten met een hoger tumorstadium dan het landelijk gemiddelde en ondanks het groter aandeel complexe operaties na een voorbehandeling met bijvoorbeeld chemoradiotherapie of immunotherapie is het sterftecijfer de afgelopen jaren relatief laag en in 2019 en 2020 zelfs 0.

Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

51 Antoni van Leeuwenhoek
20 Norm
In 2020 voerde Antoni van Leeuwenhoek 51 operaties uit bij longkanker. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede longkankerzorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal patiënten

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Amsterdam
    Plesmanlaan 121
    1066 CX Amsterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen