Obesitas

Maagverkleining of maagband

Medische indicatie: Bariatrische chirurgie
Gemeten kwaliteit: Maagverkleining of maagband

Als je last hebt van zeer ernstig overgewicht, dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een maagverkleining. Hiervoor zijn verschillende operaties mogelijk: een gastric sleeve, een gastric bypass of een maagband.
Zeer ernstig overgewicht wordt obesitas of morbide obesitas genoemd. Je hebt obesitas bij een BMI boven de 30. Een BMI boven de 40 noem je morbide obesitas. De arts kijkt niet alleen naar je BMI, maar ook of je gezondheidsklachten hebt door overgewicht.
Met een maagverkleiningsoperatie val je in het eerste jaar snel veel af, maar dat gaat niet bij iedereen even snel. Na het eerste jaar kan het gewicht ook weer iets toenemen.

Obesitas

Welk ziekenhuis voor een maagverkleining of maagband?

De stap om je te laten opereren neem je niet zomaar. Daarom is het belangrijk om van tevoren uit te zoeken welk ziekenhuis bij je past. Een maagverkleining of het plaatsen van een maagband is een complexe operatie. Het risico op complicaties is groot. Daarom kun je in Nederland alleen geopereerd worden in een ziekenhuis dat in de operatie is gespecialiseerd. Woon je niet in de buurt van een gespecialiseerd ziekenhuis? De meeste ziekenhuizen hebben een vaste samenwerking met een gespecialiseerd ziekenhuis. Je kunt dan in het ziekenhuis in de buurt terecht voor controles en begeleiding na de operatie.

Het beste ziekenhuis voor maagverkleining of maagband? In Nederland zijn geen slechte ziekenhuizen. Wel is het zo dat het ene ziekenhuis kan verschillen van andere ziekenhuizen als het gaat om grootte, aantal behandelingen en specialisaties. Hier helpen we je het juiste ziekenhuis voor jou te vinden voor zorg bij obesitas.

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Het ziekenhuis meet op drie manieren of de kwaliteit in orde is. Ze houden bij hoeveel overgewicht je een jaar na de operatie hebt verloren, en of er complicaties zijn opgetreden. Ook moet het ziekenhuis bijhouden hoe vaak ze de operatie uitvoeren.

Gewichtsverlies

Voor de operatie wordt vastgesteld hoeveel overgewicht je hebt. Dus, hoeveel kilo’s er af zouden moeten om een gezond gewicht (BMI van 25) te bereiken. Na de operatie wordt gemeten hoeveel je bent afgevallen. Dit moet minimaal 50% zijn van het vastgestelde overgewicht. Het resultaat wordt gemeten in de periode van één tot vijf jaar na de operatie.

Stel, iemand weegt voor de operatie 150 kilo, en zou eigenlijk 80 moeten wegen. Hij heeft dan 150 – 80 = 70 kilo overgewicht. Na de operatie is hij in totaal 42 kilo afgevallen. Dit betekent dat hij 60% van zijn overgewicht is afgevallen.

Complicaties na de operatie

Maagverkleining of het plaatsen van een maagband zijn risicovolle operaties. Je kunt ernstige complicaties krijgen, zoals een nabloeding of een infectie. Het ziekenhuis houdt bij hoeveel ernstige complicaties zijn opgetreden binnen dertig dagen na de operatie.

Soms is er na de eerste operatie een tweede operatie nodig. Bijvoorbeeld als er blijvende eetproblemen zijn, of als je toch weer bent aangekomen of niet genoeg afvalt. Deze tweede operatie heet een revisieoperatie. Bij een revisieoperatie is het risico op complicaties is groter. Daarom houdt het ziekenhuis het aantal complicaties bij revisieoperaties apart bij.

Aantal operaties

Operaties voor gewichtsverlies zijn risicovolle operaties. Ze verlopen over het algemeen beter als een ziekenhuis er veel ervaring mee heeft. Als het ziekenhuis een risicovolle operatie structureel te weinig doet, dan zal het ziekenhuis deze operatie niet langer uitvoeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op. De beroepsverenigingen van medisch specialisten stelt vast hoeveel maagverkleiningsoperaties een ziekenhuis minimaal per jaar moet uitvoeren.

Artikelen

Meekijken bij operaties via slimme bril bespaart tijd

Steeds meer ziekenhuizen maken gebruik van een slimme bril, bijvoorbeeld bij operaties. Met de zogenaamde ‘smart glasses’ (slimme bril) kunnen artsen, verpleegkundigen of andere zorgprofessionals op afstand meekijken met een operatie. De inzet van de slimme bril kan tijd besparen tijdens operaties. Ook heeft het indirect effect op het herstel van patiënten na een operatie. De bril is getest in verschillende ziekenhuizen en de gebruikers zijn enthousiast over de mogelijkheden.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen