Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Over het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA)

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is een volwaardig basisziekenhuis in het hart van de regio Drenthe. Het ziekenhuis heeft 250 bedden, er werken ruim 1400 medewerkers en jaarlijks bezoeken ruim 200.000 patiënten het ziekenhuis. We werken nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de keten: samen gaan we voor de beste zorg.

Persoonlijk, helder en verbonden

We vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in het WZA. Het ziekenhuis staat bekend om het persoonlijk contact, de gemoedelijke sfeer en de goede bereikbaarheid. Bij alles wat we doen, leven we ons in in de mogelijkheden, beperkingen en gevoelens van onze patiënten, hun naasten en bezoekers.

Maar boven alles staat dat de zorg in het WZA goed en veilig is. Een voorbeeld uit 2017 is het predicaat ‘Seniorvriendelijk’ waaruit blijkt dat we goede zorg leveren aan de oudere patiënt. Maar ook de keurmerken voor een kindgericht en babyvriendelijk ziekenhuis hebben we na toetsing in 2017 weer ontvangen.

Door de informele sfeer en de ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling is het WZA een plezierige werkplek. Verbeteren, samenwerken en vernieuwen is onlosmakelijk verbonden met het werken in het WZA.

Meer informatie over het WZA vindt u op www.wza.nl.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Pijncontrole

Pijn na de operatie

Om te weten welke maatregelen ziekenhuizen moeten nemen tegen de pijn, moet deze pijn gescoord worden na de operatie. Patiënten geven zelf een cijfer aan de pijn die ze hebben (pijnscore). Als ze geen pijn hebben, geven ze een 0. Extreme pijn is een 10. Ziekenhuizen proberen te voorkomen dat patiënten ernstige pijn hebben na een operatie (een score hoger dan 7). Dit lukt niet altijd, bijvoorbeeld door de ernst van de ingreep of doordat patiënten geen pijnstillende medicijnen willen of daar niet tegen kunnen.

Standaard pijnmeting

84,7% Wilhelmina Ziekenhuis Assen
94,5% Landelijk gemiddelde
In Wilhelmina Ziekenhuis Assen is bij 84,7% van de patiënten in 2017 na operatie de pijnscore afgenomen.
Toelichting van het ziekenhuis:

Pijnbestrijding krijgt veel aandacht in het WZA. Patiënten voelen zich een stuk prettiger als ze minder pijn hebben, daarnaast zorgt het voor een sneller herstel. Om te weten hoeveel pijn een patiënt heeft wordt de pijnscore afgenomen, dit gebeurt standaard drie keer per dag. Doordat niet alle scores worden geregistreerd is de score van de pijnmeting in dit onderzoek laag. Op dit moment (2018) krijgt de registratie meer aandacht, waardoor de score inmiddels al veel hoger ligt.

In het Wilhelmina Ziekenhuis is een pijnteam, dit bestaat uit speciaal opgeleide verpleegkundigen. Zij kunnen na de operatie langskomen, de pijn meten en advies voor een pijnbehandeling op maat geven. Leden van het pijnteam behandelen ook patiënten met chronische pijnklachten en patiënten met pijnklachten als gevolg van kanker.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Assen
    Europaweg Zuid 1
    9401 RK Assen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen