Dijklander Ziekenhuis

Over het Dijklander Ziekenhuis
Het Dijklander Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar u zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk?’ Wij willen onze patiënten écht begrijpen. We zijn geworteld in de regio’s Waterland en West-Friesland en bieden zorg aan al hun inwoners. Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Het houdt ons scherp en zo blijven we ons ontwikkelen. Samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden wij voor goede zorg onmisbaar.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Dijklander Ziekenhuis

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

96,0% Dijklander Ziekenhuis
93,8% Landelijk gemiddelde
Dijklander Ziekenhuis controleert in 2019 bij 96,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Dijklanderziekenhuis locatie Purmerend verifieert een apothekersassistent bij alle patiënten die opgenomen worden de medicatie. De verificatie vindt plaats op de preoperatieve poli of tijdens het opnamegesprek.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

93,0% Dijklander Ziekenhuis
81,9% Landelijk gemiddelde
Dijklander Ziekenhuis controleert in 2019 bij 93,0% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

In het Dijklanderziekenhuis locatie Purmerend verifieert de 24 uurs-apotheek de medicatie bij alle patiënten die worden de ontslagen uit het ziekenhuis.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

Toelichting van het ziekenhuis:
Kinderen worden sinds 2019 niet opgenomen op de locatie Purmerend maar doorverwezen naar de locatie Hoorn

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

Toelichting van het ziekenhuis:

Kinderen worden sinds 2019 niet opgenomen op de locatie Purmerend maar doorverwezen naar de locatie Hoorn

Contactinformatie

Locaties

  • Dijklander Ziekenhuis, locatie Purmerend Hoofdlocatie
    Waterlandlaan 250
    1441 RN Purmerend
  • Dijklander Ziekenhuis, locatie Volendam
    Heideweg 1 b
    1132 DA Volendam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen