VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Limburg, met ziekenhuislocaties in Venlo en Venray, en de poliklinieken in Reuver en Peel en Maas.

VieCuri heeft een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. Mensen kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht, zowel in het ziekenhuis in Venlo als in Venray. Op basis van de diagnose van het ziektebeeld wordt de patiënt door VieCuri zelf behandeld, dan wel doorgeleid naar andere zorgpartners. Het ziekenhuis beschikt over een aantal (boven)regionale (topklinische) voorzieningen, zoals het in 2012 geopende dottercentrum. Op locatie Venlo kan men bovendien ook terecht voor bestralingsbehandelingen in de dependance van MAASTRO Clinic.

Vanuit haar brede pakket van basiszorg legt het ziekenhuis het accent op acute zorg, oncologie en zorg voor de oudere patiënt.

VieCuri gelooft dat het in onze ziekenhuizen niet alleen draait om behandelen en opereren. Net zo belangrijk is hoe al onze 3.000 medewerkers betrokken zijn bij hun patiënten We willen dat patiënten zich thuis voelen in VieCuri. Wij zijn ervan overtuigd dat helder communiceren en samen werken aan gezondheid zorgen voor een beter herstel.

Kwaliteit / Behandelresultaten

VieCuri Medisch Centrum

Knieslijtage

Nieuwe knie

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe knie. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de knieoperatie, hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt na een half jaar het resultaat van de operatie gemeten, en wordt bijgehouden hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

0,00% VieCuri Medisch Centrum
1,73% Landelijk gemiddelde
In 2019 kreeg 0,00% van de patiënten in VieCuri Medisch Centrum binnen 90 dagen een infectie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2019

Tweede operatie nodig

0,00% VieCuri Medisch Centrum
0,35% Landelijk gemiddelde
In 2019 werd 0,00% van de patiënten in VieCuri Medisch Centrum binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde knie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2019

Positief effect operatie

15,94% VieCuri Medisch Centrum
In 2019 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een knieprothese 15,94%. Dit is een half jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties

249 VieCuri Medisch Centrum
50 Norm
In 2019 voerde VieCuri Medisch Centrum 249 operaties uit voor een nieuwe knie. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • VieCuri Medisch Centrum
    Tegelseweg 210
    5912 BL Venlo
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen