UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. Het UMCG heeft als academisch ziekenhuis drie kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. De missie van het UMCG is bouwen aan de toekomst van gezondheid. Daarbij heeft het UMCG drie uitgangspunten: De patiënt als mens is leidend, wij pionieren in onderzoek en we delen onze kennis in Noord-Nederland en (inter)nationaal.

Kerntaak zorg:
Patiënten komen in het UMCG voor ‘gewone’ ziekenhuiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek en behandelingen. Voor sommige zeer complexe behandelingen is het UMCG het enige ziekenhuis in Nederland. Onze zorg is altijd gebaseerd op de nieuwste inzichten. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop, vanzelfsprekend met oog voor de wensen van onze patiënten.

Kerntaak onderwijs:
Het UMCG heeft alle opleidingen tot specialist in huis. Ook verzorgt het UMCG tal van (zorg)opleidingen op HBO- en MBO-niveau. In het kader van onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Kerntaak onderzoek:
Het UMCG doet onderzoek naar nieuwe behandelingen en diagnostische technieken, nieuwe medicijnen en nieuwe vormen van zorg waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Kwaliteit / Behandelresultaten

UMCG

Knieslijtage

Nieuwe knie

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe knie. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de knieoperatie, hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt na een half jaar het resultaat van de operatie gemeten, en wordt bijgehouden hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

2,17% UMCG
0,49% Landelijk gemiddelde
In 2018 kreeg 2,17% van de patiënten in UMCG binnen 90 dagen een infectie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2018

Tweede operatie nodig

3,00% UMCG
1,39% Landelijk gemiddelde
In 2018 werd 3,00% van de patiënten in UMCG binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde knie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2018

Positief effect operatie

33,75% UMCG
19,14% Landelijk gemiddelde
In 2018 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een knieprothese 33,75%. Dit is een half jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2018

Aantal operaties

65 UMCG
50 Norm
In 2018 voerde UMCG 65 operaties uit voor een nieuwe knie. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2018

Samenwerking

Het UMCG richt zich op de behandeling van complexe ziektebeelden en/of patiënten met een complexe zorgvraag. Voor standaard (niet complexe) behandelingen bij knieslijtage worden patiënten daarom veelal behandeld in de omliggende ziekenhuizen zoals het Martiniziekenhuis, het Wilhelminaziekenhuis (Assen), het Ommelander Ziekenhuis Groningen (Scheemda) of Nij Smellinghe (Drachten).

Vanwege de vaak complexe zorg die de patiënten nodig hebben past het UMCG geen zogenaamde ‘rapid recovery’ toe met een versnelde revalidatie, maar krijgt elke patiënt zorg op maat.

Contactinformatie

Locaties

  • Locatie Hanzeplein Hoofdlocatie
    Hanzeplein 1
    9713 GZ Groningen
  • Locatie Beatrixoord
    Dilgtweg 5
    9751 ND Haren
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen