Treant Zorggroep, locatie Scheper

Binnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. Bij ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Onze 250 medisch specialisten en 6.500 medewerkers zetten zich daar volledig voor in.

Het ziekenhuis van Treant Zorggroep levert medisch specialistische zorg op 3 locaties: Scheper (Emmen), Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal). Bij Treant Zorggroep kunnen ouderen en chronisch zieken terecht voor wonen, welzijn, zorg, revalidatie en behandeling. In één van onze centra of bij u thuis.

Wij zijn er trots op dat we geaccrediteerd zijn voor onze ziekenhuiszorg en verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg. Samen met onze partners zorgen we voor zorg dicht bij huis als het kan, verder weg als dat nodig is.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Treant Zorggroep, locatie Scheper

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,5 Treant Zorggroep, locatie Scheper
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,5. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

9.965 Treant Zorggroep, locatie Scheper
In Treant Zorggroep, locatie Scheper zijn 9965 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

14.236 Treant Zorggroep, locatie Scheper
In Treant Zorggroep, locatie Scheper zijn per jaar 14236 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

61.566 Treant Zorggroep, locatie Scheper
In Treant Zorggroep, locatie Scheper zijn 61566 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

  • Emmen
    Boermarkeweg 60
    7824 AA Emmen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen