Treant Zorggroep, locatie Bethesda

Binnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. Bij ons kunnen de 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal terecht voor de best mogelijke zorg. Onze 250 medisch specialisten en 6.500 medewerkers zetten zich daar volledig voor in.

Het ziekenhuis van Treant Zorggroep levert medisch specialistische zorg op 3 locaties: Scheper (Emmen), Bethesda (Hoogeveen) en Refaja (Stadskanaal). Bij Treant Zorggroep kunnen ouderen en chronisch zieken terecht voor wonen, welzijn, zorg, revalidatie en behandeling. In één van onze centra of bij u thuis.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Treant Zorggroep, locatie Bethesda

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

74 90 108 Treant Zorggroep, locatie Bethesda
100 Verwacht
Treant Zorggroep, locatie Bethesda had in 2018 een sterftecijfer van 90. Dit is volgens verwachting op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

De HSMR voor Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda (90) is beter dan het landelijk gemiddelde. Ook de HSMR berekend over de driejaarperiode (2016 t/m 2018) toont deze tendens (94) met een betrouwbaarheidsinterval van 85 – 105

Treant gebruikt de sterftecijfers intern voor nader onderzoek. Dit doen we onder andere door dossiers van overleden patiënten te onderzoeken aan de hand van een internationaal erkende methode: de IHI Global Triggertool.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactinformatie

Locaties

  • Hoogeveen
    Dr. G.H. Amshoffweg 1
    7909 AA Hoogeveen
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen