St. Anna Ziekenhuis

Het St. Anna Ziekenhuis, gevestigd in Geldrop en Eindhoven, staat midden in de samenleving en biedt hoogwaardige zorg, dichtbij en in een omgeving die een gevoel van ‘thuis’ oproept. Onze passie is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van ieder mens, in iedere levensfase.

Anna wil een partner zijn, een goede buur. Iemand die altijd klaar staat. We zoeken op persoonlijke wijze en samen met onze patiënten naar de beste oplossing. Ook als die niet meteen voor de hand ligt.

Kwaliteit / Behandelresultaten

St. Anna Ziekenhuis

Patiënttevredenheid

Rapportcijfer

Ziekenhuizen vragen regelmatig de mening van patiënten. Op deze manier kunnen zij de zorg steeds verder verbeteren. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een landelijk onderzoek gedaan naar wat mensen in Nederland vinden van hun ziekenhuis.

Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ruim 12.000 (potentiële) patiënten is gevraagd wat zij vinden van ziekenhuizen, die zij de afgelopen twee jaar ten minste één keer hebben bezocht. Voor het onderzoek is de volgende vraag gesteld: ‘Als u uw ziekenhuis met een algemeen rapportcijfer mag beoordelen, welk cijfer geeft u dan?’ De uitkomst van dit landelijke onderzoek vind je op Ziekenhuischeck.nl.

In mei 2019 vindt opnieuw een onderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen plaats. Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via www.nvz-zorgimago.nl.

Rapportcijfer van patiënten

7,8 St. Anna Ziekenhuis
Mensen in Nederland geven het ziekenhuis in 2017 het cijfer 7,8. Dit rapportcijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het aantal eerste afspraken, opnames en dagverpleging geeft een indruk van de grootte van het ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het St. Anna Ziekenhuis wil zich onderscheiden door haar relatie met en de betrokkenheid bij haar patiënten. Om de patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen we daarom ook weten wat zij van ons vinden. De patiënten ontvangen bij ontslag een vragenlijst waarop zij kunnen aangeven hoe zij onze dienstverlening ervaren hebben. In 2017 hebben ruim 2700 patiënten het ziekenhuis een rapportcijfer gegeven. Ook organiseren we jaarlijks een eigen patiëntervaringsonderzoek middels de Quality Index-Ziekenhuizen (CQI-Z). In 2017 gaven de patiënten ons in beide onderzoeken een 8,4 als rapportcijfer.

Uit onderzoek blijkt dat ook de verwijzers erg tevreden zijn over het St. Anna Ziekenhuis. Zo is de reputatie en het imago van het St. Anna Ziekenhuis bij verwijzers bovengemiddeld te noemen. Verwijzers geven aan dat de patiënt centraal staat en dat wachttijden kort zijn. De belangrijkste reden van doorverwijzen is dat patiënten aangeven tevreden te zijn over het St. Anna Ziekenhuis en er een goed gevoel bij te hebben.

Bron: Imago-onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy

Dagbehandelingen

15.443 St. Anna Ziekenhuis
In St. Anna Ziekenhuis zijn 15443 opnames in dagverpleging per jaar.

Opnames

13.109 St. Anna Ziekenhuis
In St. Anna Ziekenhuis zijn per jaar 13109 klinische opnames.

Eerste polikliniekbezoeken

78.107 St. Anna Ziekenhuis
In St. Anna Ziekenhuis zijn 78107 eerste polikliniekbezoeken per jaar.

Contactinformatie

Locaties

  • Geldrop
    Bogardeind 2
    5664 EH Geldrop
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen