Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

Noordwest Ziekenhuisgroep
Noordwest Ziekenhuisgroep is een ziekenhuisorganisatie met locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en Texel. Voor meerdere behandelingen behoren we voor zowel kwaliteit als kwantiteit tot de top van Nederland. In de grotere regio Noord-Holland Noord lopen we voorop als het gaat om het introduceren van nieuwe onderzoeksmethodes, technieken en behandelmethoden. De schaal van ons ziekenhuis maakt het mogelijk dat we veel wetenschappelijk onderzoek doen.

Locatie den Helder
Locatie Den Helder biedt kwalitatief hoogwaardige basiszorg, inclusief acute zorg en geboorte zorg. Voor de meeste aandoeningen kunnen patiënten op locatie den Helder uitstekend terecht. De grootte van het ziekenhuis maakt dat patiënten en huisartsen het ziekenhuis ervaren als vertrouwd en dichtbij. Ook in de toekomst zal locatie Den Helder een voorbeeldlocatie blijven met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingerichte zorg.

Kwaliteit van zorg
Onze ambitie is om een toonaangevende ziekenhuisgroep te zijn waar het draait om een hoge medische standaard en een menselijke maat. Kwaliteit zien we als een vanzelfsprekendheid, maar het kan altijd beter. Als topklinisch ziekenhuis streven we continu naar verbetering op het gebied van zorg- en dienstverlening, klantgerichtheid en veiligheid. Dit alles voor onze patiënten, verwijzers, verzekeraars en elkaar.

Onze focus op kwaliteit van zorg komt onder andere tot uitdrukking in onze behaalde NIAZ-accreditatie. Sinds 2007 is locatie Alkmaar NIAZ geaccrediteerd, en sinds 2011 geldt dat ook voor locatie Den Helder. Sinds 2016 is Noordwest Ziekenhuisgroep als geheel geaccrediteerd volgens het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder

Medicijncontrole

Medicijncontrole bij ouderen en kinderen

Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen ze op het moment dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis, dus als je binnenkomt. En als je wordt ontslagen, dus als je weer naar huis mag. Ziekenhuizen letten extra op het medicijngebruik bij jonge patiënten onder de 18 jaar en bij oudere patiënten vanaf 70 jaar. Bij deze patiënten hebben fouten in de medicatie ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld doordat het gewicht van kinderen verandert, of doordat ouderen meer medicijnen gebruiken. Het ziekenhuis moet daarom bijhouden of de medicijnen bij ouderen en kinderen zijn gecontroleerd, bij opname en ontslag.

Medicijncontrole bij ouderen

93,4% Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
92,3% Landelijk gemiddelde
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder controleert in 2018 bij 93,4% van de patiënten van 70 jaar en ouder het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het betreft controle door de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek, conform de indicator van het programma VMS (Veiligheidsmanagementsysteem). Bij opname en ontslag wordt altijd alle medicatie bij iedere patiënt door de verantwoordelijke medisch specialist gecontroleerd op voortzetting en/of stopzetten per geneesmiddel voor deze patiënt in dit stadium van het ziekteproces.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij ouderen (ontslag)

98,4% Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
80,6% Landelijk gemiddelde
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder controleert in 2018 bij 98,4% van de patiënten van 70 jaar en ouder die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het betreft controle door de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek, conform de indicator van het programma VMS (Veiligheidsmanagementsysteem). Bij opname en ontslag wordt altijd alle medicatie bij iedere patiënt door de verantwoordelijke medisch specialist gecontroleerd op voortzetting en/of stopzetten per geneesmiddel voor deze patiënt in dit stadium van het ziekteproces.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen

99,1% Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
87,1% Landelijk gemiddelde
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder controleert in 2018 bij 99,1% van de patiënten onder de 18 jaar het medicijngebruik bij de opname.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het betreft controle door de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek, conform de indicator van het programma VMS (Veiligheidsmanagementsysteem). Bij opname en ontslag wordt altijd alle medicatie bij iedere patiënt door de verantwoordelijke medisch specialist gecontroleerd op voortzetting en/of stopzetten per geneesmiddel voor deze patiënt in dit stadium van het ziekteproces.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Medicijncontrole bij kinderen (ontslag)

99,0% Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder
81,0% Landelijk gemiddelde
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder controleert in 2018 bij 99,0% van de patiënten onder de 18 jaar die uit het ziekenhuis zijn ontslagen het medicijngebruik.
Toelichting van het ziekenhuis:

Het betreft controle door de apothekersassistenten van de ziekenhuisapotheek, conform de indicator van het programma VMS (Veiligheidsmanagementsysteem). Bij opname en ontslag wordt altijd alle medicatie bij iedere patiënt door de verantwoordelijke medisch specialist gecontroleerd op voortzetting en/of stopzetten per geneesmiddel voor deze patiënt in dit stadium van het ziekteproces.

Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Contactinformatie

Locaties

  • Den Helder
    Huisduinerweg 3
    1782 GZ Den Helder
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen