Leids Universitair Medisch Centrum

Grensverleggend beter worden

De wereld verandert: De bevolking vergrijst, het aantal chronische patienten neemt toe, de medische kosten stijgen, en er is sprake van een spanningsveld tussen technische mogelijkheden en bedreigingen. De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Het LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Interactief samenspel tussen onze kerntaken is hierbij onmisbaar.

Binnen het LUMC worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen.

Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk. Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken.

‘Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen’.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Leids Universitair Medisch Centrum

Knieslijtage

Nieuwe knie

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe knie. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de knieoperatie, hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt na een half jaar het resultaat van de operatie gemeten, en wordt bijgehouden hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

2,27% Leids Universitair Medisch Centrum
1,73% Landelijk gemiddelde
In 2019 kreeg 2,27% van de patiënten in het Leids Universitair Medisch Centrum binnen 90 dagen een infectie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2019

Tweede operatie nodig

0,00% Leids Universitair Medisch Centrum
0,35% Landelijk gemiddelde
In 2019 werd 0,00% van de patiënten in het Leids Universitair Medisch Centrum binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde knie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2019

Positief effect operatie

26,91% Leids Universitair Medisch Centrum
In 2019 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een knieprothese 26,91%. Dit is een half jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2019

Aantal operaties

49 Leids Universitair Medisch Centrum
50 Norm
In 2019 voerde het Leids Universitair Medisch Centrum 49 operaties uit voor een nieuwe knie. Het ziekenhuis heeft de operatie niet vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2019

Contactinformatie

Locaties

  • Leids Universitair Medisch Centrum
    Albinusdreef 2
    2333 ZA Leiden
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen