Isala

Missie
Isala zet zich in voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd.

Visie
Isala wil voor mensen van betekenis zijn op een cruciaal moment in hun leven.

Isala:

 • biedt met compassie uitstekende en veilige zorg
 • verbetert voortdurend de kwaliteit van zorg en loopt voorop bij innovaties
 • biedt medewerkers een uitdagende werkplek
 • zet de toon bij het opleiden van professionals in de gezondheidszorg van de toekomst
 • werkt actief samen met andere zorgverleners.

Isala geeft vorm aan haar missie en visie via de gedeelde kernwaarden die alle acties en beslissingen leiden van bestuurders, medisch specialisten, Isala-medewerkers en vrijwilligers.
De kernwaarden van Isala zijn:

 • open
 • professioneel
 • met hart en ziel

Kwaliteit / Behandelresultaten

Isala

Heupslijtage

Nieuwe heup

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie, en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt gemeten wat het resultaat is van de operatie na een jaar tijd, en hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

1,05% Isala
0,87% Landelijk gemiddelde
In 2020 kreeg 1,05% van de patiënten in Isala een infectie binnen 90 dagen na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2020

Tweede operatie nodig

1,12% Isala
1,12% Landelijk gemiddelde
In 2020 werd 1,12% van de patiënten in Isala binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde heup na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2020

Positief effect operatie

34,32% Isala
28,17% Landelijk gemiddelde
In 2020 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een heupprothese 34,32%. Dit is een jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2020

Aantal operaties

590 Isala
50 Norm
In 2020 voerde Isala 590 heupvervangingen uit. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Bron: Transparantiekalender 2020

Contactinformatie

Locaties

 • Zwolle
  Dr. Van Heesweg 2
  8025 AB Zwolle
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen