Elkerliek ziekenhuis

Elkerliek. mens tot mens.

Het Elkerliek ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis van en voor de regio. Het Elkerliek levert moderne, kwalitatief hoogwaardige basiszorg. De oerwaarden van het Elkerliek zijn zorgzaamheid, aandacht en geborgenheid. Ze liggen diep in de wortels van het ziekenhuis besloten. Met 'de mens' als kompas is de koers van het Elkerliek ziekenhuis duidelijk en resultaatgericht. Het Elkerliek werkt op meerdere locaties en er is een nauwe samenwerking met allerlei zorgpartners, zoals huisartsen, verzorgings- en verpleeghuizen, waardoor de zorg dichter naar de patiënt - de mens - toekomt. Ook stimuleert het Elkerliek samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt geen 'koude overdracht' ervaart. En maken de medewerkers en specialisten bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken: een arm om een schouder of even samen lachen om een grapje. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt gewoon mens kan zijn. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Elkerliek ziekenhuis

Knieslijtage

Nieuwe knie

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe knie. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de knieoperatie, hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt na een half jaar het resultaat van de operatie gemeten, en wordt bijgehouden hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

0,78% Elkerliek ziekenhuis
0,57% Landelijk gemiddelde
In 2017 kreeg 0,78% van de patiënten in Elkerliek ziekenhuis binnen 90 dagen een infectie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2017

Tweede operatie nodig

1,60% Elkerliek ziekenhuis
1,58% Landelijk gemiddelde
In 2017 werd 1,60% van de patiënten in Elkerliek ziekenhuis binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde knie na het plaatsen van een knieprothese.
Bron: Transparantiekalender 2017

Positief effect operatie

26,91% Elkerliek ziekenhuis
16,93% Landelijk gemiddelde
In 2017 is de gemiddelde verbeterscore die patiënten geven na een knieprothese 26,91%. Dit is een half jaar na de operatie gemeten.
Bron: Transparantiekalender 2017

Aantal operaties

165 Elkerliek ziekenhuis
50 Norm
In 2017 voerde Elkerliek ziekenhuis 165 operaties uit voor een nieuwe knie. Het ziekenhuis heeft de operatie vaak genoeg gedaan om goede zorg te kunnen bieden.
Toelichting van het ziekenhuis:

Voor meer informatie over een knieprothese kijk op:

Knieprothese Elkerliek Ziekenhuis

Bron: Transparantiekalender 2017

Contactinformatie

Locaties

  • Helmond
    Wesselmanlaan 25
    5707 HA Helmond
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen