BovenIJ ziekenhuis

Introductie door BovenIJ ziekenhuis

Als persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in groot Amsterdam leggen we de focus op vijf pijlers van integrale zorg: integrale acute zorg, integrale chronische zorg, integrale vrouw-kind zorg, integrale electieve zorg en integrale diagnostiek.

We hebben een duidelijke positie ingenomen in het zorg- en welzijnslandschap van Amsterdam door goede, gerespecteerde relaties met andere zorgprofessionals en de omliggende ziekenhuizen. Daarmee zetten we ons niet alleen in voor de gezondheid van de bewoners, we dragen ook bij aan hun sociaal en maatschappelijk welzijn.

52.639 Eerste polibezoeken
13.429 Opnames

Kwaliteitscijfers

BovenIJ ziekenhuis

Heupslijtage

Nieuwe heup

Jaarlijks krijgen duizenden mensen een nieuwe heup. Om de kwaliteit te meten houdt het ziekenhuis een aantal cijfers bij. Als eerste houden ze bij hoe vaak er een ernstige infectie aan de wond optreedt na de heupoperatie, en hoe vaak een tweede operatie nodig is. Ook wordt gemeten wat het resultaat is van de operatie na een jaar tijd, en hoe vaak artsen in het ziekenhuis de operatie uitvoeren.

Infecties

0,00% BovenIJ ziekenhuis
0,74% Landelijk gemiddelde
In 2021 kreeg 0,00% van de patiënten in BovenIJ ziekenhuis een infectie binnen 90 dagen na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2021

Tweede operatie nodig

1,33% BovenIJ ziekenhuis
1,07% Landelijk gemiddelde
In 2021 werd 1,33% van de patiënten in BovenIJ ziekenhuis binnen een jaar opnieuw geopereerd aan dezelfde heup na het plaatsen van een heupprothese.
Bron: Transparantiekalender 2021

Positief effect operatie

0,34 BovenIJ ziekenhuis
In 2021 hebben patiënten een gemiddelde verbeterscore van 0,34 na een heupprothese in BovenIJ ziekenhuis. De verbeterscore wordt 12 maanden na de operatie gemeten, met een vragenlijst over bijvoorbeeld mobiliteit, pijn en dagelijkse activiteiten.
Bron: Transparantiekalender 2021

Aantal operaties

281 BovenIJ ziekenhuis
In 2021 voerde BovenIJ ziekenhuis 281 heupvervangingen uit.
Bron: Transparantiekalender 2021

Locaties en contactinformatie

Locaties

  • Amsterdam
    Statenjachtstraat 1
    1034 CS Amsterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen