Pijncontrole

Pijn na de operatie

Medische indicatie: Pijn
Gemeten kwaliteit: Pijncontrole na een operatie

Moet je worden geopereerd in het ziekenhuis? Na de operatie heb je waarschijnlijk pijn. Dat is nooit helemaal te voorkomen. Het hangt af van de operatie hoeveel pijn je hebt, maar ook van de pijnbestrijding die je krijgt.
Vrijwel alle ziekenhuizen meten hoeveel pijn patiënten hebben na een operatie. Zo weten ze welke maatregelen ze moeten nemen tegen de pijn. Voor een patiënt is het geruststellend dat een ziekenhuis er alles aan doet om de pijn onder controle te houden. Goede pijnstilling kan bijdragen aan je herstel.

Pijncontrole

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

Na de operatie wordt aan de patiënten gevraagd om een cijfer te geven aan de pijn die ze hebben (pijnscore). Bij geen pijn geven ze een 0, bij extreme pijn een 10.

Hoog pijncijfer voorkomen

Ziekenhuizen proberen te voorkomen dat patiënten ernstige pijn hebben na een operatie (een score hoger dan 7). Dit lukt niet altijd, bijvoorbeeld door de ernst van de ingreep of doordat patiënten geen pijnstillende medicijnen willen of daar niet tegen kunnen.

Voor chronisch zieken, die langdurige pijn hebben door hun aandoening, hebben sommige ziekenhuizen een speciaal pijnteam.

Artikelen

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen