Ziekenhuizen stoppen met keurmerken

Ziekenhuizen zijn grotendeels gestopt met het voeren van keurmerken als smiley’s, kangoeroes, het roze lintje en het vaat- en spataderkeurmerk. Het onderscheidend vermogen van dergelijke keurmerken is in de loop der jaren steeds lager geworden, terwijl deelname aan keurmerken leidt tot hoge financiële en administratieve lasten.

Financiële bijdrage

Naast personele inzet, bijvoorbeeld voor het verzamelen en aanleveren van informatie, vragen deze keurmerken vaak een financiële bijdrage, die kan oplopen tot minimaal 500.000 euro per jaar.

Heroverwegen van keurmerken

Er bestaan meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch specialistische zorg. Patiëntenverenigingen willen met het uitreiken van een keurmerk zichtbaar maken dat specifieke zorg in een ziekenhuis op orde is. Keurmerken hebben de afgelopen jaren ziekenhuizen gestimuleerd om kwaliteit en informatievoorziening verder te verbeteren. Ziekenhuizen voeren tegenwoordig vrijwel allemaal dezelfde keurmerken. Hiermee is het dragen van een keurmerk veel minder relevant geworden.

Monitoren, verbeteren en informeren

Ziekenhuizen beschikken over kwaliteitsaccreditaties als JCI of NIAZ en leggen dagelijks veel informatie vast om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Uitkomsten van geleverde zorg zijn toegankelijk voor patiënten en staan bijvoorbeeld op ziekenhuischeck.nl. Patiënten kunnen op deze website de kwaliteit van ziekenhuizen zelf met elkaar vergelijken. Ook in de toekomst blijven ziekenhuizen zich inzetten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en informatievoorziening, samen met patiëntenverenigingen.

Regeldruk en administratielast

Het stoppen met het voeren van keurmerken maakt onderdeel uit van het streven om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen sterk te verminderen.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen