Ziekenhuischeck publiceert jaarcijfers 2020 voor patiënten

Ziekenhuischeck.nl heeft de jaarcijfers van 2020 gepubliceerd. Ziekenhuizen houden gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of het aantal heropnames. Ook worden cijfers bijgehouden over het resultaat van een operatie. Zijn er complicaties geweest en is de uitkomst zoals verwacht? Al deze informatie staat op Ziekenhuischeck.

Inzicht in kwaliteit van zorg

Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben de Nederlandse ziekenhuizen op 4 oktober 2018 samen de website Ziekenhuischeck.nl gelanceerd. Ziekenhuizen houden het hele jaar de resultaten over kwaliteit en behandelingen bij. Ook kunnen patiënten ziekenhuizen onderling vergelijken of een ziekenhuis vergelijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Lees meer over Ziekenhuischeck.

Cijfers

Ziekenhuizen bedenken niet zelf welke kwaliteitsinformatie ze verzamelen. Alle cijfers die op deze website staan worden verplicht bijgehouden en aangeleverd aan de overheid. De cijfers worden jaarlijks geüpdatet. De op deze site gepresenteerde informatie is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder:

In de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland staan meetinstrumenten en vragenlijsten die worden gebruikt door zorgverzekeraars voor het inkopen van zorg en die bedoeld zijn als keuze-informatie voor patiënten.

De Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bestaat uit gegevens waarmee de overheid meet of de kwaliteit in de ziekenhuizen op orde is.

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om per maand de actuele wachttijden op hun website te zetten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert dit en verzamelt deze gegevens.

De cijfers bij patiënttevredenheid (rapportcijfer) komen uit een jaarlijks onderzoek naar de mening van de patiënten, bezoekers en omwonenden van ziekenhuizen.

Toelichtingen bij de resultaten

Bij alle resultaten staat uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg. Ook kunnen ziekenhuizen zelf een toelichting geven. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf.

Over Ziekenhuischeck

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU). Alle Nederlandse ziekenhuizen doen mee. De cijfers op Ziekenhuischeck worden aangeleverd door Dutch Hospital Data. Ziekenhuizen controleren of alles klopt en voegen een toelichting toe. De website zelf is in beheer bij de NVZ. De gegevens worden door de NVZ niet gecontroleerd, maar zijn openbaar en herleidbaar. Naast Ziekenhuischeck is er ook Revalidatiecheck.nl, waarop de cijfers van revalidatie-instellingen worden bijgehouden en revalidatie-instellingen kunnen worden vergeleken.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen