Ziekenhuischeck publiceert actuele wachttijden voor patiënten

Ziekenhuischeck.nl geeft sinds 1 oktober 2020 maandelijks een update van de wachttijden per specialisme. Patiënten, huisartsen en geïnteresseerden kunnen de wachttijden op deze site bekijken en vergelijken. Zo is te zien in welk ziekenhuis je als patiënt het snelst terechtkunt voor een polikliniekbezoek, onderzoek, en behandeling. De cijfers worden ook per ziekenhuis op de website bijgehouden.

Er zijn verschillende wachttijden: voor een eerste afspraak op de polikliniek, voor een behandeling (bijvoorbeeld een operatie) en voor een diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld een CT-scan). Ziekenhuizen hebben afgesproken dat patiënten binnen 4 weken voor een eerste afspraak op de polikliniek terecht kunnen. De wachttijd om daarna met een klinische behandeling te beginnen is maximaal 7 weken. De medische situatie speelt een rol bij de wachttijd voor de behandeling. Als het nodig is, nemen ziekenhuizen maatregelen om de wachttijden te verkorten.

Inzicht in kwaliteit van zorg

Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben de Nederlandse ziekenhuizen samen de website Ziekenhuischeck.nl gemaakt. Ziekenhuizen houden tijdens het hele jaar de resultaten over kwaliteit en behandelingen bij. Deze gegevens geven inzicht in de kwaliteit van zorg, zoals over de wachttijden, heropnames of resultaat van behandelingen. Ziekenhuischeck.nl publiceert de resultaten van ieder ziekenhuis. Om te kunnen zien of een uitkomst ‘normaal’ is, worden de cijfers afgezet tegen een landelijk gemiddelde of norm. Lees meer over Ziekenhuischeck.

Continue kwaliteitsverbetering

Ziekenhuizen leveren hun cijfers jaarlijks aan bij het Zorginstituut Nederland (ZiN) om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het ZiN en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren of de aanlevering goed is gegaan. Pas na 1 juni zijn deze gegevens van het vorige jaar officieel en worden ze gepubliceerd. Bij alle resultaten staat uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen geven zelf een toelichting over een hoger of lager cijfer. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf. Ziekenhuischeck zegt niet iets over de kwaliteit van een individuele behandeling.

Verplichte cijfers

Alle cijfers die op deze website staan, worden door ziekenhuizen verplicht bijgehouden en aangeleverd aan de overheid. De op deze site gepresenteerde informatie is afkomstig van onder meer het ZiN, de IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers bij patiënttevredenheid (rapportcijfer) komen uit een jaarlijks onderzoek naar de mening van de patiënten, bezoekers en omwonenden van ziekenhuizen.

De cijfers op Ziekenhuischeck worden aangeleverd door Dutch Hospital Data. MediQuest berekent de gemiddelde wachttijd op basis van deze gegevens. Ziekenhuizen controleren of alles juist is aangeleverd, en voegen een toelichting toe. De gegevens worden door de NVZ niet gecontroleerd, maar zijn openbaar en herleidbaar. De NVZ beheert de website.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen