Symptomen, onderzoeken en behandelingen bij longkanker

Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 Nederlanders te horen dat ze longkanker hebben. Een heftige diagnose, die vaak veel vragen en onzekerheid oproept.

In de meeste gevallen krijgen mensen pas in een laat stadium klachten van longkanker. Symptomen kunnen zijn:

  • Veel en langdurig hoesten
  • Steeds erger wordende hoest
  • Keelpijn
  • Heesheid
  • Longontstekingen
  • Een gebrek aan eetlust
  • Gewichtsverlies
  • Forse vermoeidheid.

Zodra de klachten ontstaan, is de tumor vaak al groot. Soms is de kanker ook al uitgezaaid naar de andere long of een andere plek in het lichaam, zoals de hersenen of de botten. Deze uitzaaiingen kunnen ook klachten geven, bijvoorbeeld hoofdpijn of gewrichtspijn.

Risico op longkanker

Een veel voorkomende oorzaak van longkanker is roken. Bij zo’n 15% van de patiënten is roken echter niet de boosdoener: zij hebben niet of nauwelijks gerookt. Mensen die een longziekte hebben, zoals COPD, veel met giftige stoffen hebben gewerkt of die vroeger bestraling hebben gehad, hebben een verhoogd risico op longkanker. Bij een vermoeden van longkanker zal de huisarts direct doorverwijzen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Onderzoeken bij longkanker

Vaak is de eerste stap een bloedonderzoek en een foto van de borstkas. Daaruit kan de longarts al afwijkingen opmaken. Als het nodig is, volgt een scan (CT-scan of PET-scan) voor een duidelijker beeld. Ook kan de arts ervoor kiezen een hapje uit de long te nemen, om het weefsel verder te onderzoeken. Soms is een bronchoscopie nodig: dit is een kijkonderzoek in de longen. De arts bekijkt dan de binnenkant van de luchtwegen met een slangetje waarop een camera zit. Dit slangetje gaat via de neus of mond het lichaam in, onder narcose.

Behandeling bij longkanker

Als blijkt dat het inderdaad om longkanker gaat, zijn er verschillende mogelijkheden. Of en welke behandeling mogelijk is, hangt van een aantal zaken af. De arts bekijkt bijvoorbeeld naar het type longkanker, de grootte en plek van de tumor en of er uitzaaiingen zijn. Als het mogelijk is de tumor helemaal te verwijderen, volgt er een operatie. Vaak is dat lastig, en wordt gekozen voor behandelingen als bestraling, chemotherapie of immunotherapie. Al deze behandelingen proberen de groei van de tumor te remmen. Soms is genezing het doel, maar ook langer leven of leven met zo min mogelijk klachten kan het behandeldoel zijn.

Meer informatie over longkanker

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen