Patiëntervaringen uitwisselen en vergelijken dankzij patiëntervaringsmonitor

Steeds meer topklinische en algemene ziekenhuizen stappen over op de Patiëntervaringsmonitor (PEM), een gestandaardiseerde vragenlijst op basis van internationaal onderzoek. Met deze methode is het mogelijk om patiëntervaringen te benchmarken met andere ziekenhuizen, wat de zorg verbetert.

Inzicht in tevredenheid patiënten

Patiëntervaringen zijn een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de tevredenheid van patiënten. Hoe was het contact met de verpleegkundige of de arts, was informatie goed te begrijpen, hoe lang is de wachttijd? Deze inzichten geven handvatten om de zorg verder te verbeteren of om te monitoren hoe veranderingen in de zorg of het zorgpad worden ervaren.

Eigen vragenlijst gebruikt bij uitvraag patiëntervaringen

Alle ziekenhuizen en categorale instellingen vragen patiëntervaringen uit, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In veel gevallen wordt hiervoor een eigen vragenlijst gebruikt. Hoewel de inhoud van de vragen niet veel verschilt, is benchmarken tussen instellingen op deze manier niet mogelijk. Ook de doorontwikkeling van een vragenlijst ligt bij het individuele ziekenhuis zelf.

Resultaten vergelijken

Om hier verandering in te brengen, is de NVZ voorstander van het gebruik van de PEM-vragenlijst. De PEM bestaat namelijk uit vaste vragenlijsten en daardoor is het mogelijk om de resultaten landelijk te vergelijken.

Lees het hele artikel op de website van Qruxx.

Lees meer over patiënttevredenheid

  • Ziekenhuischeck is vernieuwd. De site heeft een nieuwe homepage. Daarnaast is ziekenhuisinformatie op de site nu beter te vinden. Lees meer in het artikel over de vernieuwde site.
  • Steeds meer oncologische zorg kan verplaatst worden vanuit het ziekenhuis naar patiënten thuis. Meerdere ziekenhuizen testen al in hoeverre bepaalde zorg aan huis gegeven kan worden in plaats van in het ziekenhuis. Lees meer over zorg voor kankerpatiënten aan huis.
  • Je hoeft niet altijd naar het ziekenhuis om contact te hebben met je zorgverlener. Soms is beeldbellen of appen met je arts of verpleegkundige ook een optie. Lees meer over Thuis kan het ook.

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen