Overzicht behandelresultaten als leidraad voor patiëntgesprek

Artsen van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem introduceerden onlangs in de spreekkamer een handig overzicht met de resultaten van de behandeling. Op het overzicht staan medische uitkomsten, maar ook scores van de patiënt zelf. Denk bijvoorbeeld aan informatie over pijn en andere klachten die invloed hebben op het dagelijks leven. Met behulp van dit overzicht bespreken arts en patiënt de behandelresultaten en het vervolg van de behandeling.

Bespreken van resultaten

In de spreekkamer pakt de arts het overzicht erbij. De patiënt ziet daarbij zijn eigen gegevens, maar ook het gemiddelde van alle geopereerde patiënten in het ziekenhuis. Zo kan de patiënt ook zien hoe het herstel normaal gesproken verloopt, dit helpt bij de verwachtingen. Voor de behandeling van prostaatkanker werkt Rijnstate samen met verschillende andere ziekenhuizen uit de regio. Patiënten komen naar het prostaatkankercentrum van Rijnstate voor een operatie. Met de partner-ziekenhuizen worden ook de resultaten van de behandelingen besproken. Op deze wijze leert iedereen van elkaar en verbetert de zorg uiteindelijk.

Kwaliteit van leven

De overzichten met behandelresultaten zijn inmiddels gebruikt bij verschillende behandelingen, waaronder prostaatkanker, staaroperaties en een heup of een knieprothese. De dashboards zijn gevuld met medische informatie, zoals complicaties, heropnames en sterftecijfers. Daarnaast staan ook de uitkomsten van de vragenlijsten van Patiënt Reported Outcome Measurements (PROMs) in het overzicht. PROMs-onderzoek meet voor en na de behandeling hoe de patiënt zijn gezondheid ervaart en wat het effect van de behandeling is op zijn kwaliteit van leven. Met behulp van het overzicht is de door de patiënt ervaren kwaliteit van leven nog nadrukkelijker een leidraad voor de behandeling.

Bron: Rijnstate Ziekenhuis

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen