Nieuwe meetmethode brengt ‘vrouwenhart’ nauwkeuriger in beeld

Onderzoekers hebben een meetmethode ontwikkeld om de haarvaten van het hart te analyseren. Dit gebeurt door in deze kleinste haarvaten de bloedstroom en weerstand te meten. Een afwijkende weerstand laat de toestand van deze haarvaten zien. Cardiologen kunnen hierdoor een duidelijkere diagnose stellen. In de volksmond wordt ziekte van de haarvaten van het hart ook wel het ‘vrouwenhart’ genoemd.

Onderzoek vrouwenhart

Het onderzoek werd gedaan in het Catharina Hart- en Vaatcentrum, samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Danielle Keulards, onderzoeker bij het Catharina Ziekenhuis, promoveerde op de nieuwe meetmethode aan de Technische Universiteit Eindhoven. De mede door haar ontwikkelde methode wordt inmiddels toegepast in een aantal grote hartcentra in binnen-en buitenland.

Haarvaten in het hart

Het vrouwenhart staat veel in de belangstelling. De laatste jaren wordt wereldwijd herkend dat pijn op de borst niet alleen veroorzaakt kan worden door het dichtslibben van de grotere kransslagaders, maar onder meer ook door verhoogde weerstand in de haarvaten in het hart. Dit noemen we microvasculair lijden. Vaak wordt gesproken over ‘het vrouwenhart’ omdat meer vrouwen hier last van hebben.

Vrouwenhart behandelen met medicijnen

Hoewel ziekte van de haarvaten iets meer bij vrouwen voorkomt, kunnen ook mannen hier last van hebben. In het onderzoek was ongeveer 40% man. Keulards: “Gelukkig heeft het microvasculair lijden een veel betere prognose dan het dichtslibben van de grote kransslagaders en kunnen we patiënten behandelen met medicijnen om de klachten te verminderen. Wel is het belangrijk onbegrepen pijn op de borst serieus te nemen, bij vrouwen én mannen, en metingen van de haarvaten te doen als dat nodig is.”

Meer informatie

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen