Darmkankeroperaties beter te voorspellen met rekenmodel

Dertien Nederlandse ziekenhuizen hebben een rekenmodel ontwikkeld waarmee beter te voorspellen is welke patiënten met een vroeg stadium van darmkanker baat hebben bij een aanvullende operatie. Daarmee is bij tientallen patiënten per jaar een onnodige ingreep te voorkomen.

Niet aanvullend opereren

Patiënten bij wie darmkanker in een vroeg stadium is ontdekt, worden vaak behandeld door het tumorweefsel tijdens een kijkonderzoek van de darm, te verwijderen. Als er echter sprake is van uitzaaiing naar de lymfeklieren aan de buitenkant van de darmwand, dan is een operatie nodig. Tot nu toe was het lastig om onderscheid te maken tussen patiënten mét en zonder uitzaaiingen. Pas na de aanvullende operatie zagen de artsen welke patiënten bij de meerderheid horen waarbij een operatie niet nodig was. Dit omdat er geen uitzaaiingen naar de lymfklieren waren en er in de darm niets meer was terug te vinden. Die ingrepen zijn onwenselijk, omdat een darmoperatie reële risico’s heeft voor de patiënt.

Tumorkenmerken

Artsen analyseerden welke tumorkenmerken duiden op lymfeklieruitzaaiingen en ontwikkelden een rekenmodel. Dertien ziekenhuizen leverden voor het pathologisch onderzoek weefselcoupes aan van vroege kanker in darmpoliepen. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Maag Lever Darm Stichting.

Voorspellers van uitzaaiingen

De onderzoekers ontdekten dat ongeveer 40% van alle vroege darmkankers een gesteelde vorm hebben en dat daarbij de kans op uitzaaiingen naar de lymfeklieren heel klein is. Zo identificeerden zij de groep patiënten die wel baat heeft bij een operatie, zodat deze lymfeklieren weg te halen zijn. Het rekenmodel voorspelt voor welke darmkankerpatiënten het endoscopisch verwijderen van de tumor voldoende is en voor wie een aanvullende operatie nodig is. Zo is het aantal operaties met de helft teruggebracht van 65% naar 32%.

Bron: Ziekenhuis St Jansdal

Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen